Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: SMANJENJE BROJA BODOVA POTREBNIH ZA OBNOVU LICENCE, MOGUćNOST PRENOšENJA BODOVA IZ JEDNE U DRUGU LICENCNU GODINU, IZJEDNAčAVANJE EKSTERNE I INTERNE EDUKACIJE


Farmaceutska komora Srbije inicirala je donošenje izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010 - dalje: Pravilnik).

Kako se navodi u saopštenju, jedno od ključnih pitanja iz nadležnosti komora zdravstvenih radnika, a samim tim i Farmaceutske komore Srbije, jeste izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci. Ova nadležnost često je bila predmet razgovora unutar Komore, pre svega zbog neprimenjljivosti odredaba postojećeg Pravilnika u praksi.

Imajući u vidu da je 2015. godina godina relicenciranja za veliki broj članova, Komora je, uz široku podršku drugih komora zdravstvenih radnika, odlučila da inicira izmene i dopune Pravilnika, kako bi se obezbedio nesmetani rad i ponovno licenciranje zaposlenih u zdravstvu.

Komora se zalaže za:

• smanjenje broja bodova potrebnih za obnovu licence,

• mogućnost prenošenja bodova iz jedne u drugu licencnu godinu,

• da se eksterna i interna edukacija izjednače, odnosno da se ukine obaveza da polovinu bodova nosi eksterna, a polovinu interna edukacija,

• da se kao dokaz o sakupljenim bodovima mogu koristiti i podaci iz elektronske baze Komore, odnosno da se potvrde o prisustvu ne dostavljaju Komori,

• da se promeni odredba po kojoj gubitak posla povlači i gubitak licence i ukine takav pristup.

Izvor: Vebsajt Farmaceutska Komora Srbije, 14.07.2015.