Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU. IZMENAMA PRAVILNIKA PSIHIJATRIJSKO OBOLJENJE SMATRAćE SE KONTRAINDIKACIJOM ZA REHABILITACIJU SAMO KADA JE U PITANJU AKUTNA BOLEST, ODNOSNO UKOLIKO OSIGURANIK IMA DIJAGNOZU AKUTNE PSIHOZE, ASOCIJALNOG PONAšANJA ILI SKLONOSTI KA SAMOUBISTVU


Osobe sa mentalnom dijagnozom nisu u mogućnosti da se oporavljaju u banji ili nekom sličnom lečilištvu zbog povrede ili nekog drugog oboljenja. Zaštitnici prava pacijenata i stručnjaci brzo su reagovali i preporučili da se Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr. - dalje: Pravilnik) odmah promeni i da ne diskvalifikuje ljude bez razloga.

Jednom zapisana "šifra F" važila je zauvek. Prema Pravilniku u banju ne mogu pacijenti sa psihozom, asocijalnim ponašanjem i skloni samoubistvu - nevezano za to kada su te probleme imali. To nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) i Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), upozoravaju u bolnici "Laza Lazarević".

"Ovde smo se suočili sa situacijom koja ih apsolutno već dodatno stigmatizuje, znači njima se oduzima, ne ne priznaje nego oduzima pravo koje već imaju. Verovatno da postoji otpor i u zdravstvenim ustanovama koje pružaju medicinsku rehabilitaciju da se bave rehabilitacijom lica sa mentalnim smetnjama", kaže Milorad Ćulafić, ovlašćeno lice za prijem žalbi pacijenata u bolnici "Dr Laza Lazarević".

Ovaj član struka je ocenila kao diskriminišući i njegova izmena predložena je još u januaru 2016. godine.

"Komisija je predožila Fondu da potpuno isključi taj kriterijum, odnosno da ne bude više isključujući kriterijum mentalna bolest, već akutna mentalna bolest koja sprečava saradnju sa terapeutima", kaže Slavica Đukić Dejanović, direktorka klinike "Dr Laza Lazarević".

Fond zdravstvenog osiguranja usvojio je predlog novog Pravilnika koji sada propisuje da samo lica sa akutnom psihozom, asocijalnim ponašnjem, sklonosti ka samoubistvu ili oni koji akutno leče zavisnost - ne mogu u banju.

U Fondu je potvrđeno da su 25. maja 2016. godine usvojene izmene Pravilnika i istog dana poslate Ministarstvu zdravlja na verifikaciju. Da bi novi Pravilnik stupio na snagu, potrebno je da ga Ministarstvo odobri. 

Iz Ministarstva stiže odgovor da su na dostavljeni predlog izmena Pravilnika stručne komisije iznele primedbe i sugestije i prosledile ih Fondu. Po dobijanju svih potrebnih saglasnosti, Ministarstvo će postupiti po utvrđenim procedurama.

Izmene Pravilnika i inače umeju da potraju, kažu u Udruženju pacijenata, ali napominju važno je da šifra više ne bude razlog za diskriminaciju.

"To je normalna procedura u normalnoj zemlji, moramo da shvatimo da se ne mogu stvari menjati preko noći, ali važno je da je ušlo u postupak, da je Fond to predao i da je to manje-više gotova stvar", kaže Damjan Damjanović iz Saveza udruženja pacijenata Srbije.

Potpuno gotova stvar za pacijente biće tek kada Ministarstvo da svoje mišljenje, Pravilnik se objavi i počne da se primenjuje osmog dana od dana objave.

Izvor: Vebsajt RTS, Jovana Đurović, 13.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija