Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ČINJENICA O POLOŽAJU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA U PORODILIŠTIMA U REPUBLICI SRBIJI: USVAJANJE ZAKONA OčEKUJE PO KONSTITUISANJU NOVOG SAZIVA NARODNE SKUPšTINE RS


Nacrt zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji, zbog kojeg je Komitet ministara Saveta Evrope izrazio zabrinutost jer još nije usvojen, moraće da sačeka izbore i konstituisanje novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Poslednja javna rasprava o Nacrtu zakona, održana je pre mesec dana, a tekst Nacrta zakona objavljen je posle ekspertize dobijene od Saveta Evrope.

Članovi Radne grupe koji su radili na Nacrtu zakona sastali su se 10. februara 2016. godine sa grupom roditelja dece za koju postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji i sa njima razgovarali o izmenama i dopunama Nacrta zakona koje su izvršene nakon dobijenog stručnog mišljenja Saveta Evrope.

Oni su podsetili roditelje da su razmotrena sva pristigla mišljenja i istakli da su se neka od njih našla u novom tekstu Nacrta zakona.

Naglasili su i da taj Nacrt zakona daje veća ovlašćenja sudu u prikupljanju činjenica, kao i da zaoštrava odgovornost svedoka pri svedočenju.

Predstavnici roditelja na tom sastanku iskazali su sumnju u primenu pomenutog zakona u praksi, smatrajući da se problem nestalih beba može rešiti samo ukoliko postoji kvalitetan istražni postupak, na šta su članovi Radne grupe izrazlili uverenje da će novi zakon pružiti najšire mogućnosti da se utvrde činjenice o položaju dece za koju roditelji tvrde da su nestala.

Oni su podsetili da će prema Nacrtu zakona, biti formirana i specijalizovana jedinica pri Ministarstvu unutrašnjih poslova radi sprovođenja određenih istražnih radnji u postupku, a na osnovu zahteva suda.

Komitet ministara Saveta Evrope, prilikom kontrole sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Zorica Jovanović protiv Srbije", konstatovao je da su vlasti u Srbiji pripremile novi Nacrt zakona, ali je izrazio zabrinutost što on još nije usvojen, jer je rok koji je postavio istekao pre više od godinu dana.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.03.2016.
Naslov: Redakcija