Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROFESIJE PROCENITELJA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: UVODE SE LICENCE ZA OBAVLJANJE OVE DELATNOSTI. SUDSKIM VEšTACIMA KOJI SE BAVE PROCENAMA NEPOKRETNOSTI, OSTAVLJEN JE ROK OD 18 MESECI, A NAKON TOGA AKO żELE DA NASTAVE DA SE BAVE TIM POSLOM MORAćE DA POLAżU ZA LICENCU. SINDIKAT SUDSKIH VEšTAKA TRAżI DA SE PROPIS POVUčE IZ PROCEDURE, JER ćE PROCENE, UMESTO SUDSKIH VEšTAKA, MOćI DA VRšI SVAKO KO IMA NAJMANJE čETIRI GODINE BILO KOG FAKULTETA, TRI GODINE ISKUSTVA U PROCENJIVANJU, KO PROđE OBUKU I POLOżI ISPIT


Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspavu o Nacrtu zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, kojim bi se kod nas ta profesija prvi put uredila.

Tim aktom se predviđaju licence za obavljanje posla procenitelja vrednosti nepokretnosti da bi se izbegle pogrešne procene, do kojih je do sada dolazilo.

U Srbiji, inače, ne postoji nijedan zakon kojim se uređuje profesija procenitelja vrednosti nepokretnosti. Zbog toga se Ministarstvo finansija odlučilo da izradi Nacrt zakona, u kojem bi se našle i direktive Evropske unije o hipotekarnim kreditima koje tačno regulišu pravila vezana za tržište nekretnina. Za održavanje finansijske stabilnosti i izbegavanje sistemskog rizika tačnost procene vrednosti nepokretne imovine predstavlja značajan faktor. U obrazloženju Nacrta zakona, Ministarstvo finansija ukazuje na to da neprecizna procena vrednosti kolaterala (zajmoprimčeve zaloge) može dovesti do moralnog hazarda pri proceni vrednosti, tendenciji da se kolateral preceni, što dovodi do većeg gubitka u slučaju kašnjenja klijenta u izmirivanju obaveza, ili pak da se potceni, što nanosi štetu onome ko zalaže imovinu zarad dobijanja kredita.

Pošto bi u praksi deo posla sadašnjih sudskih veštaka preuzela nova profesija procenitelja nepokretnosti, Sindikat sudskih veštaka smatra da Nacrt zakona nije dobar i da ga treba povući iz procedure. Tako sudski veštak Zdenka Bogataj, koja je uradila više od hiljadu procena vrednosti nepokretnosti, kako za banke, tako i za sudske postupke, smatra da će tim zakonom brojni sudski veštaci sa dugogodišnjim iskustvom biti eliminisani.

Podržavam inicijativu da se procenitelji dodatno edukuju i da sve to bude uređeno, ali sam protiv toga da se sprovodi selekcija, odnosno da nepokretnosti – građevinske objekte mogu procenjivati procenitelji bilo koje struke. Konkretno, bi to značilo da će takve procene moći da obavlja svako ko je fakultetski obrazovan, bilo da je stomatološke, poljoprivredne ili neke druge struke. Zato u Sindikatu sudskih veštaka Nacrt zakona opisuju "kao dobar pokušaj sa mnogo propusta" i od Ministarstva finansija traže da se povuče iz dalje procedure – kaže Bogataj.

U Ministarstvu finansija pak tvrde da licence neće izdavati "privatna preduzeća" jer će nakon završene obuke pečat na licencu staviti to ministarstvo. Tamo smatraju da sadašnji sudski veštaci imaju dovoljno vremena da se prilagode novim zahtevima koje Nacrt zakona predviđa.

Nacrtom zakona je ostavljen period od 18 meseci od dana stupanja zakona na snagu, u kojem će svi sudski veštaci, koji su i do sada radili procenu vrednosti nepokretnosti, moći da nastave da to rade. Da bi po isteku navedenog perioda mogli nastaviti procenjivanje nepokretnosti, obavezni su da u okviru navedenog perioda ispune uslove predviđene Nacrtom zakona za dobijanje poslova licenciranog procenitelja, navode u Ministarstvu finansija.

Tim zakonskim aktom predviđeno je da mišljenje profesionalnog procenitelja nepokretnosti bude validno isključivo kod banaka, ali ne i na sudu. Za dvomesečnu obuku, papir i pečat, budući profesionalni procenitelji će morati da izdvoje od 1.100 do 1.500 evra.

Za Nikolu Dragovića iz Sindikata sudskih veštaka Srbije zakonopisac je već u startu predvideo organizaciju koja će izdavati licencu, da već postoje određeni ljudi koji imaju licence. Po njemu, to znači da je Nacrt zakona pravljen prema nekim "standardima koji već postoje".

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 14.01.2016.
Naslov: Redakcija