Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI: Rok za podnošenje zahteva za upis prava svojine na nepokretnosti produžen do 31. decembra 2021. godine


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, kojim je pokrajinama, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, produžen rok za podnošenje zahteva za upis prava svojine na nepokretnosti za godinu dana, odnosno tu obavezu će morati da ispune do 31. decembra 2021. godine.

Razlog za definisanje dodatnog vremena krije se u činjenici što veliki broj subjekata nije podneo zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima do 31. decembra ove godine, kako je zakonom predviđeno, zbog čega je pretila opasnost da izgube ovo pravo. Drugim rečima direktorima javnih preduzeća, lokalnim i pokrajinskim administracijama dato je dodatno vreme da obave ovaj izuzetno važan posao. Obrazloženje vlade zašto im se čini ovaj ustupak a ne uvode kazne zbog neispunjenih obaveza, su "otežani uslovi rada navedenih subjekata izazvani izbijanjem pandemije virusa COVID 19, i uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji 15. marta 2020. godine".

Ipak, vanrednog stanja nije bilo u ranijem periodu jer je od 2016. godine ovo treći put da se rok za ovaj izuzetno važan posao odlaže, što nameće sumnju da postoji inertnost da se on završi. Naime, rok za zahteve za upis prava svojine na nepokretnosti je bio kraj 2017. godine, međutim izmenama Zakona u decembru te godine, on je promenjen i definisan za 31. decembar 2020. Ovom najnovijom izmenom, rok je produžen još za godinu dana.

Pored ove izmene, definisana je još jedna koja je izuzetno važna, a odnosi se na vremensko ograničenje procene tržišne vrednosti nepokretnosti. Po novom predlogu ta procena će važiti dve godine, čime se menja dosadašnja odredba po kojoj taj rok nije postojao ali i daje mogućnost da se vrednost imovine uveća.

- Važeći Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) ne propisuje rok važenja procene, pa bi se problem mogao pojaviti usled naglih promena u tržišnoj vrednosti nepokretnosti kojima nosioci prava javne svojine žele raspolagati. Ovo se naročito odnosi na cene nepokretnosti u velikim gradovima gde postoje tendencije rasta cena kvadrata svih vrsta nepokretnosti. Stalnim ažuriranjem procena vrednosti nepokretnosti prati se trend promena cena na tržištu nepokretnosti - stoji u obrazloženju Predloga zakona.

Predlogom zakona smanjuje se i papirologija vezanu za imovinu koja se odnosi na eventualno vraćanje imovine restitucijom. Sada će biti dozvoljen upis te svojine ukoliko je autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije podnet zahtev za vraćanje nepokretnosti, ako je uz njega dostavljena potvrda Agencije za restituciju da je vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku ili njegovom zakonskom nasledniku, nije moguće po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - odluka US i 95/2018), što ranije nije bilo moguće.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 09.12.2020.
Naslov: Redakcija