Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Novi koncept utvrđivanja visine novčane naknade predviđa da se mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata


Narodna skupština Republike Srbije trenutno razmatra Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Osnovni razlog za donošenje Zakona jeste obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe i smanjenju troškova, te detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi. Predloženim izmenama i dopunama Zakona doprinosi se sprovođenju aktivnosti za kreiranje mera aktivne politike zapošljavanja sa ciljem podsticanja zapošljavanja, odnosno održanja zaposlenja.

Takođe, Zakonom je potrebno na drugačiji način urediti odredbe koje se odnose na obračun za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, u cilju sprečavanja različite primene navedenih odredbi. Naime, novi koncept utvrđivanja visine novčane naknade predviđa da se mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Takođe, novim rešenjem definisana je dnevna novčana naknada koja se utvrđuje množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. Dalje, osnovica dnevne novčane naknade iznosi 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim, utvrđen je lični koeficijent tako da predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu. Za 2018. godinu maksimalan iznos novčane naknade je određen u visini od 51.905 dinara, a najniži u visini od 22.390 dinara. Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade usklađivaće se počev od 1. januara 2019. godine.

Dalje, potrebno je obezbediti i bolju zaštitu i sigurnost građana Republike Srbije prilikom odlaska na rad u inostranstvo, naročito imajući u vidu da sve veći broj građana nalazi zaposlenje u inostranstvu preko agencija za zapošljavanje. S tim u vezi predlaže se zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri godine za osnivača agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da je kao neregistrovani privredni subjekat obavljao poslove zapošljavanja.

Rokovi za donošenje Nacionalnog akcionog plana ovim zakonom se usklađuju sa budžetskim kalendarom.

Ovim Zakonom uvodi se mogućnost organizovanja obuka za sticanje dodatnih znanja i veština zaposlenih sa iskazanim potrebama poslodavca radi održanja zaposlenja, obezbeđivanja konkurentnije radne snage i prevencije nezaposlenosti.

U cilju obezbeđivanja pune stručne osposobljenosti radi jednoobraznog postupanja pri obavljanju poslova zapošljavanja utvrđuju se troškovi polaganja ispita za rad u zapošljavanju, koji će biti bliže uređeni pravilnikom.

Izvor: Iz Obrazloženja Predloga zakona, 13.12.2017.