Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Uverenja se izdaju i elektronskim putem. Portalu E-porezi pristupa se pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Zatim poreski obveznik podnosi zahtev za elektronsko uverenje i ako sistem utvrdi da on nema poreski dug, izdaje se uverenje u obliku PDF dokumenta koji može da preuzme i odštampa. Na dokumentu postoji kôd za proveru njegove autentičnosti


Dolaženje na šalter zbog potvrde o plaćenom porezu postalo je prošlost.

U martu ove godine Poreska uprava uvela je elektronska uverenja, što građanima omogućava da taj dokument nabave ne izlazeći iz kuće, za samo nekoliko minuta.

Preuzmite:

Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Poreske uprave.

Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Sve ostale informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve Kontakt centra 011-33 10 111 i 0700-700-007.

 

Od uvođenja elektronskih uverenja prošlo je nekoliko meseci, a podaci Poreske uprave pokazuju da se dnevno izdaje oko 500 takvih dokumenata. Njihovo uvođenje time je smanjilo broj ljudi na šalterima za toliko ljudi. Od toga korist ima i Poreska uprava i svaki poreski obveznik.

"Pre svega poreskom obvezniku se smanjuju troškovi, a takođe je važno što to uverenje dobija trenutno, naravno, ukoliko je izmirio svoje poreske obaveze", kaže Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave iz Sektora za informacione i telekomunikacione tehnologije.

Obveznici portalu E-porezi pristupaju pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

"Zatim poreski obveznik podnosi zahtev za elektronsko uverenje i ako sistem utvrdi da on nema poreski dug, izdaje se uverenje u obliku PDF dokumenta koji može da preuzme i odštampa. Tako odštampani dokument nosi i prilaže negde gde je i do sada nosio taj dokument", kazao je Dulić.

Međutim, na tom dokumentu nema potpisa ni pečata.

"Na dokumentu postoji kôd za proveru njegove autentičnosti i neko ko ne veruje u verodostojnost dokumenta može na sajtu Poreske uprave unoseći taj kod da se uveri u to", ističe Dulić.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 08.10.2019.
Naslov: Redakcija