Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: UPRAVNA INSPEKCIJA PODNELA 21 PREKRšAJNU PRIJAVU ZBOG NESPROVOđENJA REšENJA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAčAJA I ZAšTITU PODATAKA O LIčNOSTI I NEDOSTAVLјANJA TRAżENIH INFORMACIJA GRAđANIMA


Upravna inspekcija, organ u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nadležna za vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) podnela je 13. oktobra 2015. godine 21 prekršajnu prijavu zbog nesprovođenja rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nedostavlјanja traženih informacija građanima.

Prekršajne prijave podnete su protiv odgovornih lica u AD "Telekom Srbija", JP "Srbijagas" Novi Sad, AD "Železnice Srbije" i Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Ministarstvo je nedavno saopštilo dasu svi organi javne vlasti (državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravna lica koje osniva ili finansira u celini odnosno u pretežnom delu državni organ, što uključuje sva javna preduzeća) dužni da omoguće uvid u svu dokumentaciju, a naročito u podatke koji se odnose na donacije, sponzorstva, javne nabavke.

Ministarstvo je upozorilo da su svi organi javne vlasti dužni da Povereniku omoguće uvid u sve podatke koje traži, bez obzira na njihovu sadržinu.

Ukoliko organi i nakon rešenja Povrenika smatraju da bi se dostavljanjem određenih podataka tražiocu informacije ugrozila bezbednost ili interes države ili drugi javni interes, treba koristiti zakonom dozvoljenu mogućnost da se preko javnog tužioca pokrene postupak pred Upravnim sudom radi zašite tog javnog interesa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 13.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija