Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU UZ PODRŠKU KOMPANIJE PARAGRAF I SARADNJU SA KOMOROM OVLAŠĆENIH REVIZORA: Paragraf organizuje besplatni vebinar 6. oktobra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. oktobra 2022. godine, besplatni vebinar na temu “Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu uz podršku kompanije Paragraf i saradnju sa komorom ovlašćenih revizora”.

Na vebinaru će biti prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju Revizor, neophodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji se način može steći sertifikat o stručnom zvanju Revizor za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, biće prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji sprovodi Kompanija Paragraf besplatno za svoje pretplatnike. Nakon stečenog zvanja Revizor, ova lica nemaju nikakve troškove u pogledu održavanja licenci.

Takođe, imajući u vidu dezinformacije koje se pojavljuju u stručnoj javnosti, biće precizno objašnjeno koji su to sertifikati, odnosno zvanja, stečena po osnovu ranije važećih zakona na osnovu kojih se direktno može izvršiti upis u Registar.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf sarađuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, biće prezentovana besplatna Wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neophodnu dokumentaciju za upis u Registar uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja će biti posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja se postave u toku vebinara na zadatu temu. Takođe će precizno biti objašnjeno koja lica mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje.

Saznaćete ko su obveznici i da li je fakultetska diploma preduslov za sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu ili nije, kao i da li postoji mogućnost priznavanja konkretnih ispita ukoliko je lice položilo iste tokom studija ili kod drugih organizacija.

Takođe, biće pojašnjeno koja stečena zvanja iz prethodnih godina se priznaju, a koja ne, bez bilo kakvih dodatnih polaganja i ispunjenja dodatnih uslova. Pored toga, biće razjašnjeno da li nakon sticanja zvanja postoji obaveza održavanja istog u vidu obuka, edukacija, pretplata i sl.

Bićete u mogućnosti da na jednostavan i brz način prikupite svu potrebnu dokumentaciju za potrebe upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz primenu besplatne Wizard aplikacije Kompanije Paragraf i da budete sigurni da ste postupili na ispravan način i ispunili svoju zakonsku obavezu.

Vebinar je namenjen pre svega pravnim licima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju obavezu da se najkasnije do 1. januara 2023. godine upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao i njihovim osnivačima, računovođama i direktorima istih.

Teme vebinara:

 • Obveznici sticanja profesionalnog zvanja
 • Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita
 • Obuka za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf
 • Priznavanje profesionalnih zvanja stečenih po osnovu ranije važećih zakona
 • Lica koja mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje
 • Najčešća pitanja iz prakse
 • Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
 • Prezentacija besplatne Wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar
 • Odgovori na pitanja

Predavači:

 • Boško Vidaković - generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora
 • Doc. Dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu uz podršku kompanije Paragraf i saradnju sa komorom ovlašćenih revizora“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 13.09.2022.