Zastava Bosne i Hercegovine
BESPLATAN vebinar

UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU UZ PODRŠKU KOMPANIJE PARAGRAF I SARADNJU SA KOMOROM OVLAŠĆENIH REVIZORA • Rok do 1. januara 2023. godine •

 • Saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora
 • Ko je obavezan da stekne profesionalno zvanje i u kom roku
 • Priznavanje profesionalnih zvanja stečenih po osnovu ranije važećih zakona
 • Sticanje profesionalnog zvanja (Revizor) kao uslov za upis u Registar
 • Ispiti koji se polažu za sticanje zvanja i predviđeni ispitni rokovi
 • Obuka za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf
 • Mogućnost podnošenja zahteva za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz podršku Kompanije Paragraf
 • Ko može da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje

Početak rada Registra pružalaca računovodstvenih usluga - 1. januar 2021. godine


Rok za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz ispunjenje uslova - najkasnije do 1. januara 2023. godine


Datum i vreme održavanja vebinara:

06.10.2022. u 9:50h


Prijavite se

Opis vebinara:

Na vebinaru će biti prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju Revizor, neohodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovostvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji se način može steći sertifikat o stručnom zvanju Revizor za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, biće prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji sprovodi Kompanija Paragraf besplatno za svoje pretpanike. Nakon stečenog zvanja Revizor, ova lica nemaju nikakve troškove u pogledu održavanja licenci.

Takođe, imajući u vidu dezinformacije koje se pojavljuju u stručnoj javnosti, biće precizno objašnjeno koji su to serifikati, odnosno zvanja, stečena po osnovu ranije važećih zakona na osnovu kojih se direktno može izvršiti upis u Registar.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf saradjuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, biće prezentovana besplatna Wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neophodnu dokumentaciju za upis u Registar uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja će biti posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja se postave u toku vebinara na zadatu temu. Takođe će precizno biti objašnjeno koja lica mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje.


Teme vebinara:

 • Obveznici sticanja profesionalnog zvanja
 • Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita
 • Obuka za polaganje ispita u organiziaciji Kompanije Paragraf
 • Priznavanje profesionalnih zvanja stečenih po osnovu ranije važećih zakona
 • Lica koja mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje
 • Najčešća pitanja iz prakse
 • Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
 • Prezentacija besplatne Wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar
 • Odgovori na pitanja

Predavači:

Boško Vidaković
generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora

Doc. Dr Marina Protić
odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa
"Poresko-računovodstveni instruktor"


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Saznaćete ko su obveznici i da li je fakultetska diploma preduslov za sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu ili nije, kao i da li postoji mogućnost priznavanja konkretnih ispita ukoliko je lice položilo iste tokom studija ili kod drugih organizacija.

Takođe, biće pojašnjeno koja stečena zvanja iz prethodnih godina se priznaju, a koja ne, bez bilo kakvih dodatnih polaganja i ispunjenja dodatnih uslova. Pored toga, biće razjašnjeno da li nakon sticanja zvanja postoji obaveza održavanja istog u vidu obuka, edukacija, pretplata i sl.

Bićete u mogućnosti da na jednostavan i brz način prikupite svu potrebnu dokumentaciju za potrebe upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz primenu besplatne Wizard aplikacije Kompanije Paragraf i da budete sigurni da ste postupili na ispravan način i ispunili svoju zakonsku obavezu.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen pre svega pravnim licima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju obavezu da se najkasnije do 1. januara 2023. godine upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao i njihovim osnivačima, računovođama i direktorima istih.


Učešće obuhvata

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača
PRETPLATNICI I NEPRETPLATNICI


BESPLATNO


Zainteresovani ste?

Podaci o učesniku
Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE