Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: DOSTAVLJANJE POLUGODIšNJIH IZVEšTAJA NAJKASNIJE DO 15. JULA 2016. GODINE


Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn. i 5/2016 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 114/2005 i 118/2007), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Polugodišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

  • Polugodišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (PI-PDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (PI-TVDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (PI-TMDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde
  • Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-UDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde;
  • Polugodišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-IDP I), detaljnije informacije možete pogledati ovde.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (PI-PDP I, PI-TVDP I, PI-TMDP I, PI-UDP I, PI-IDP I), najkasnije do 15. jula 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 10.06.2016.
Naslov: Redakcija