Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: STAV UDRUżENJA PRAVNIKA ZA MEDICINSKO I ZDRAVSTVENO PRAVO SRBIJE I FORUMA SUDIJA SRBIJE JE DA ODREDBU čLANA 154 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, KOJA UREđUJE PRETPOSTAVKU KRIVICE, NE TREBA UKIDATI, DA ONA TREBA DA OSTANE NEIZMENJENA I UKLJUčENA U GRAđANSKI ZAKONIK. EVENTUALNIM UKIDANJEM PRETPOSTAVKE KRIVICE PRAVNA ZAšTITA PACIJENATA U POSTUPCIMA NAKNADE šTETE ZBOG LEKARSKE GREšKE ćE BITI DOVEDENA U PITANJE


Nacrt Građanskog zakonika kod odgovornosti po osnovu krivice ne sadrži pretpostavku krivice kakva danas postoji u pravnom sistemu Srbije i predviđena je članom 154 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: ZOO), navodi se u saopštenju Foruma sudija Srbije.

Ukidanje pretpostavke krivice bi imalo nesagledivo loše posledice po pravnu zaštitu oštećenih, pa bi oštećeni pacijenti, kao tužioci bili primorani da dokazuju profesionalne greške, odnosno nepostupanje medicinskih profesionalaca u skladu sa medicinskim standardom, što bi za njih kao medicinske laike, bilo jako teško.

Čak i ukoliko bi drugim institutima pokušalo da se ublaži odsustvo pretpostavke krivice, to bi opet uvelo nesigurnost i procesnu nejednakost za stranke. Oštećeni se nalaze u znatno težoj procesnoj poziciji u odnosu na lekare i medicinske ustanove i uz postojanje ove pretpostavke, zbog proste činjenice da ne poznaju medicinu. Ukidanjem pretpostavke krivice pravna zaštita pacijenata u postupcima naknade štete zbog lekarske greške će biti dovedena u pitanje.

Zbog svega navedenog, stav je Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) i Foruma sudija Srbije da odredbu člana 154 ZOO, koja uređuje pretpostavku krivice, ne treba ukidati, da ona treba da ostane neizmenjena i uključena u novi Građanski zakonik, te su ovaj zajednički stav dostavili kao komentar na Nacrt Građanskog zakonika.

Izvor: Vebsajt Facebook Forum sudija Srbije, 06.06.2016.
Naslov: Redakcija