Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Za sudije Osnovnog suda u Novom Sadu neprihvatljivo brisanje odredbe da je svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije zabranjen


Uvažavajući značaj javne rasprave povodom Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe sudije Osnovnog suda u Novom Sadu su na sednici svih sudija održanoj dana 13.02.2018. godine usvojile zaključke u vezi sa primedbama stavljenim na amandmane.

Naglašava se da su ove primedbe usvojene isključivo u nameri očuvanja sudske nezavisnosti, u interesu građana koji imaju univerzalno, međunarodnim konvencijama, afirmisano pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom.

Takav sud može biti jedino sa:

  • sudijama koje su zaštićene od uticaja prilikom vršenje sudijske funkcije;
  • sudije koje su izabrane od strane ustavom predviđenog organa, a ne institucije za obuku uređenih zakonom;
  • sudije koje ne strepe da mogu biti bez svoje volje trajno premeštene u sud nižeg stepena ili na službu u udaljena mesta;
  • sudije kojima je jasno definisano koje su to "privatne funkcije" koje ne mogu obavljati, te nedefinisanost značenja pojma "privatne funkcije" koja se uvodi kao nespojiva sa sudijskom funkcijom;
  • sudije o čijoj nezavisnosti i samostalnosti brine i Visoki savet sudstva;
  • sudije koje ne mogu biti na odgovornost pozivane od strane ministra kao političkog funkcionera i o čijem izboru, razrešenju, odgovornosti i napredovanju ne odlučuje organ sa preslikanom skupštinskom političkom većinom.

Nakon diskusije na sednici svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu usvojeni su zaključci koji su dostupni na sledećem linku.

Izvor: Vebsajt Osnovog suda u Novom Sadu, 13.02.2017.
Naslov: Redakcija