Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Savet stranih investitora preporučio je Vladi RS i stručnoj javnosti produženje trajanja ugovora o radu na određeno vreme sa 24 meseca na 36, uz obrazloženje da bi to koristilo poslodavcima. Predstavnici sindikata i poslodavaca smatraju da to ne bi bilo dobro za zaposlene, kao i da je nejasno kakve bi koristi država imala od toga, te da i sada postoji zakonska mogućnost da radnici rade na određeno vreme i duže od 24 meseca


Ugovor o radu određeno vreme u Srbiji može trajati 24 meseca, a da li će se to produžiti, pokazaće vreme. Naime, Savet stranih investitora preporučio je Vladi Republike Srbije i stručnoj javnosti produženje trajanja ugovora o radu na određeno vreme sa 24 meseca na 36, uz obrazloženje da bi to koristilo poslodavcima. Ipak, predstavnici sindikata i poslodavaca u Srbiji smatraju da to ne bi bilo dobro za zaposlene, kao i da je nejasno kakve bi koristi država imala od toga.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da ne vidi razlog produžavanja ugovora o radu na određeno vreme sa dve godine na tri jer već postoje dosta fleksibilni načini zapošljavanja.

Ne vidimo potrebu da se u Srbiji to reguliše na taj način jer produženje ne donosi značajnu razliku, osim što su zaposleni oštećeni time što rade na određeno vreme, pošto se ugovori ne mogu produžiti posle isteka dve godine. Obrazloženje da je to tako u velikom broju zapadnoevropskih zemalja nije dovoljno jer naša situacija nije takva da bismo u svemu mogli kopirati Zapadnu Evropu – kaže Atanacković.

Po mišljenju potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Duška Vukovića, produženje trajanja ugovora samo bi smanjilo finansijska opterećenja poslodavaca, a radnicima, produžilo strah zbog nesigurnog radnog mesta. Vuković ističe da i sada postoji mogućnost da radnici rade na određeno vreme i duže od 24 meseca.

Zakon je dao pogodnost poslodavcima koji tek osnivaju preduzeća da od datuma osnivanja, najduže do godinu dana, određeni broj ljudi zaposle na 36 meseci, a na određeno vreme do pet godina mogu se zaposliti i oni kojima je do odlaska u penziju ostalo toliko – kaže Vuković, ističući da Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) dozvoljava poslodavcima da na određeno vreme duže od 24 meseca zapošljavaju i radnike angažovane za završetak nekog projekta.

Po njegovim rečima, nije jasno kakve bi koristi država imala od produžavanja trajanja ugovora te da je i prilikom donošenja Zakona, kada je trajanje rada na određeno produženo sa 12 meseci na 24, ukazano na to da to neće doneti ništa bolje ni državi ni društvu, a ni zaposlenima.

Uporedni pokazatelji iz zemalja koje to imaju pokazali su da to nije dovelo do povećanja zaposlenosti, standarda, konkurentnosti – rekao je Vuković.

Po rečima predsednika Samostalnog sindikata Vojvodine, Gorana Milića, produženje ugovora o radu na 36 meseci dodatno bi uticalo na nesigurnost radnog mesta, pre svega mladih, koji treba da osnivaju porodice.

Produženje roka ugovora o radu na određeno vreme egzistenciju mladih ljudi čini neizvesnijom, a produžilo bi se i vreme za zasnivanje rada na određeno vreme – kaže Milić. – Uz usvajanje zakona o agencijama za zapošljavanje, koji bi u naše zakonodavstvo trebalo da uvede angažman radnika na lizing, odnosno iznajmljivanje radne snage, eventualno produženje ugovora o radu na 36 meseci dodatno bi povećalo nesigurnost radnog mesta.

SSSS je inicirao izmenu člana 187. Zakona, kojom se predlaže da se u Zakonu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos mora produžavati do isteka njegove privremene sprečenosti za rad. Time bi, kako je saopšteno, bila sprečena samovolja poslodavca da može dati otkaz ili odbiti da produži ugovor o radu dok je zaposleni na bolovanju.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 09.12.2016.
Naslov: Redakcija