Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UVODI SE OBAVEZNA TAKSA ZA JAVNE SERVISE


Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dalje: Zakon) propisano je uvođenje takse za rad javnih servisa od 1. januara 2016. godine.

Članom 37. Zakona propisano je da je visina takse jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije i da ne može iznositi više od 500 dinara, kao i da odluku o visini takse zajednički donose Upravni odbori RTS i RTV.

U skladu sa Odlukom o visini takse za javni medijski servis za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015 - dalje: Odluka) Upravni odbori Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije i Upravni odbor Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" odlučili su da taksa za javne servise od 1. januara 2016. godine bude 500 dinara.

Iako je Odluka doneta još 22. juna 2015. godine, predsednik Vlade Republike Srbije izjavio je 11. novembra 2015, godine da pretplata za RTS i RTV neće preći 150 dinara, kao i da će za rad javnih servisa država iz budžeta uplatiti četiri milijarde dinara, kako bi delimično rasteretila građane i pravna lica ovog obaveznog nameta.

Prema njegovim rečima, odluka da se smanji pretplata sa 500 na 150 dinara je doneta zbog loše finansijske situacije, ali i bojazni da bi naplata bila slaba.

On je dodao da će zbog izdatka za RTS i RTV akciza na gorivo biti povećana za dva dinara po litru - na 139 dinara.

Podsetimo, Uprave RTS i RTV su utvrdile i izgled obrazaca i uplatnice za taksu za javni servis, a prema Zakonu bi do kraja 2015. godine, a potom i svake sledeće, trebalo da građanima dostave 12 mesečnih računa za plaćanje takse za narednu godinu.

Zakonom je predviđeno da obveznik plaća taksu na mesečnom nivou i to do petog u mesecu za prethodni mesec. Na dospele, a neizmirene obaveze obračunava se kamata i pokreće postupak naplate u skladu sa Zakonom.

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

3.1 Taksa za javni medijski servis

Iz Člana 37

Osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse, u skladu sa ovim zakonom.

Visina takse je jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije i ne može iznositi više od 500,00 dinara.

Odluku o utvrđivanju visine takse utvrđenu stavom 2. ovog člana, donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički, na osnovu analize neto troškova obavljanja osnovne delatnost javnog medijskog servisa iz člana 3. stav 1. ovog zakona, uzimajući u obzir neto-korist od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenih u okviru osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODLUKA O VISINI TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)

I. Utvrđuje se visina takse za javni medijski servis za 2016. godinu u iznosu od 500,00 dinara.

II. Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

III. Ova odluka se primenjuje od 1. januara 2016. godine, u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima.

Izvor: Vebsajt B92, 11.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija