Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: ODLUKA DA KONTROLORI U GRADSKOM PREVOZU LEGITIMIšU GRAđANE I IZDAJU PREKRšAJNE PRIJAVE JE NEZAKONITA SMATRAJU ADVOKATI I NACIONALNA ORGANIZACIJA POTROšAčA SRBIJE


Odluka Skupštine Grada Beograda da kontrolorima u gradskom prevozu omogući da legitimišu građane i izdaju im prekršajne naloge je nezakonita, smatra advokat Slobodan Šoškić.

Prema važećim propisima, dodaje Šoškić, isključivo policajci imaju pravo da izdaju prekršajne naloge.

- Ova odluka je jasan pokazatelj da više ne može da se napravi jasna razlika između javne vlasti i privatnog interesa. Svi, uključujući i radnike privatne firme, moraju da se ponašaju u skladu sa propisima. Odluka o izmenama i dopunama Odluke javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda predstavlja upodobljavanje propisa privatnim interesima - jasan je Šoškić. On naglašava da se spornom Odlukom uvodi disharmonija u naš pravni poredak.

Da je Odluka gradske Skupštine neustavna i nezakonita smatra i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić koji je u otvorenom pismu zatražio od gradonačelnika Beograda i predsednika Skupštine grada da se suzdrže od njenog sprovođenja.

Poverenik je podsetio da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) određuje da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. Takođe, Šabić je naveo da i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi. Kako je Odluka Skupštine grada akt podzakonske snage, "ne može predstavljati osnov ni za 'pravo' kontrolora da utvrđuje identitet, ni za obavezu građana da im te podatke daju".

Sličnog mišljenja su i u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije.

- Situacija gde kontrolor koji je radnik privatne firme izdaje prekršajne naloge, pravno gledano, potpuno je bez presedana. Naše mišljenje je da taj akt Skupštine grada ne može biti u skladu sa zakonom i Ustavom, jer samo organi uprave, odnosno državni organi imaju zakonsko ovlašćenje da izdaju prekršajne naloge- kaže Mladen Alfirović, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije dodajući da bi trebalo pokrenuti inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti takvih odluka koje donosi gradska vlast.

Do sada je kontrolor BusPlusa putniku koji se švercuje mogao samo da proda takozvanu posebnu kartu po ceni od 2.000 dinara ili da uzme podatke o putniku i prosledi ih Komunalnoj policiji. Izmene Odluke, koje su usvojene 8. septembra 2016. godine na sednici gradske Skupštine, predviđaju da kontrolor ubuduće sam štampa prekršajni nalog i kažnjava na licu mesta bez prisustva komunalnog policajca. Zamišljeno je da kontrolor ima aparat kojim elektronski šalje podatke komunalnoj policiji, komunalac iz svoje kancelarije izdaje nalog sa elektronskim potpisom i šalje ga nazad kontroloru, koji ga štampa i uručuje putniku bez karte. Ukoliko putnik nakon toga odbije da napusti vozilo, kontrolor je ovlašćen da naloži vozaču da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu.

Iako se do sada nije dosledno primenjivalo, i dalje važi staro pravilo da svi koji imaju personalizovane karte moraju da je očitavaju pri svakom ulasku u vozilo. U Odluci stoji da ukoliko se utvrdi da nije izvršena validacija personalizovane kartice, kontrolor će karticu blokirati i dati putniku uputstva u pogledu načina deblokade, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju. Neplaćena kazna automatski ulazi u registar prekršaja, pa građanin koji nije platio kaznu neće moći da registruje automobil.

Gradski menadžer, Goran Vesić, je tokom skupštinske rasprave rekao da aktuelne izmene i uvođenje elektronskog naloga "nisu ideja Grada već prilagođavanje Odluke Zakonu o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)". Ovom Odlukom, smatraju predlagači, biće skraćen postupak uručenja prekršajnog naloga, a time i ostvarene uštede u budžetu. Opozicija je burno reagovala na predložene izmene, nazivajući ih "pravnom gimnastikom".

Izvor: Vebsajt Danas, I. Nikoletić - V. Jeremić, 10.09.2016.
Naslov: Redakcija