Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: POVERENIK NAVODI DA JE ODLUKA NEUSTAVNA I NEZAKONITA, TE DA KONTROLORI U GRADSKOM PREVOZU NE MOGU PODZAKONSKIM AKTOM DOBITI OVLAšćENJA DA LEGITIMIšU GRAđANE


Skupština Grada Beograda usvojila je 8. septembra Odluku o izmenama i dopunama Odluke javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, kojom se između ostalog predviđa da kontrolori u gradskom prevozu i bez prisustva policije, odnosno komunalne policije mogu vršiti obradu podataka o ličnosti, odnosno utvrđivati identitet građana, te da su građani dužni da im te podatke daju.

Tim povodom Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je uputio pisma gradonačelniku Grada Beograda i predsedniku Skupština Grada Beograda.

Poverenik je podsetio da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana, određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Republike Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

Shodno navedenom i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi.

Odluka Skupštine grada je akt podzakonske snage, pa ne može predstavljati osnov ni za "pravo" kontrolora da utvrđuje identitet, odnosno obrađuje podatke o identitetu građana, ni za obavezu građana da im te podatke daju.

Poverenik je, ne dovodeći u pitanje značaj uređenja naplate javnog prevoza, skrenuo pažnju da se to može i mora činiti isključivo u granicama koje utvrđuju Ustav i zakoni, a da navedena Odluka, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, očito izlazi iz tih okvira, pa je neustavna i nezakonita.

Stoga Poverenik očekuje da se nadležni organi Grada Beograda suzdrže od sprovođenja takve Odluke, kako bi se izbegle moguće, a neželjene reakcije građana, i kako ne bi bilo potrebe da preduzima druge korake u skladu sa svojim ovlašćenjima, kao i da ga obaveste o tome.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Zaštita podataka o ličnosti

Član 42

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom.

Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 09.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija