Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Precizira se pojam povrede na radu, status lica koje se samozapošljava, a koje se prvi put uvodi u ovaj zakon, pooštrava se procedura oduzimanja licenci fizičkim i pravnim licima


U Novom Sadu je, u Skupštini grada u utorak 11.6.2019. godine, održana druga javna rasprava o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

U javnoj raspravi su, pored državnih organa, javnih službi, privrednih komora i drugih subjekata iz privatnog i javnog sektora, učestvovali i predstavnici socijalnih partnera, Unije poslodavaca i nezavisnih sindikata, stručna javnost i predstavnici nevladinih organizacija.

Javnu raspravu je otvorila Marina Furtula, v. d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, sa saradnicima iz Uprave Biljanom Đurić i Mirom Božić, kao i Nebojšom Miletićem iz predsedništva Unije poslodavaca Srbije.

U radnom delu javne rasprave Mira Božić je predstavila Nacrt zakona i još jednom istakla bitne razloge za donošenje istog. Naime, važeći Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) je u primeni od novembra 2005. godine, a u međuvremenu su se desile značajne ekonomske i društvene promene koje nameću obavezu njegovog daljeg usklađivanja sa standardima EU, posebnim konvencijama MOR-a koje je naša država ratifikovala, usklađivanje sa izmenama u pravnom sistemu Republike Srbije, izmenama u politici u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, prilagođavanje stvarnim potrebama, kao i preciznijeg i drukčijeg uređivanja pojedinih odredaba u cilju stvaranja pravne sigurnosti i transparentnosti u primeni.

U diskusiji je dotaknuto dosta tema i čuli su se veoma korisni predlozi, između ostalih, da se u samom Zakonu precizira pojam povrede na radu i uskladi sa drugim važećim zakonskim propisima, da se precizira status lica koje se samozapošljava, a koje se prvi put uvodi u ovaj zakon, da se pooštri procedura oduzimanja licenci fizičkim i pravnim licima itd.

Budući da se zakon ne donosi po hitnom postupku i da je rok za usvajanje istog do kraja godine, podržavajući predloge prisutnih, Marina Furtula je zaključila javnu raspravu sa pozivom da svi, koji nisu stigli da učestvuju u njoj, svoje priloge i sugestije upute pisanim putem preko Internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja do 25. juna 2019. godine, do kada traje javna rasprava.

Preostale tribine za raspravu o Nacrtu zakona biće organizovane u:

1) Novom Pazaru, dana 18. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u svečanoj sali Doma kulture Novi Pazar, Stevana Nemanje broj 2;

2) Beogradu, dana 21. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali na šestom spratu, Nemanjina 22-26;

3) Nišu, dana 25. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Niša, Nikole Pašića broj 24.

Izvor: Redakcija, 12.06.2019.