Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Upotreba manjinskih jezika u Narodnoj skupštini RS


Narodni poslanici koji su pripadnici nacionalnih manjina moći će u Narodnoj skupštini Republike Srbije da govore na svom jeziku.

Uslove za sprovođenje takve prakse obezbediće parlament.

Reč je o pripadnicima manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu, prema poslednjem popisu, dostiže najmanje dva odsto.

Priliku da se obraćaju na jeziku svoje manjine omogućiće im Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, koji je na dnevnom redu tekuće sednice parlamenta.

Narodni poslanici koji pripadaju nacionalnoj manjini imali su i do sada mogućnost da se u parlamentu obraćaju na jeziku nacionalne manjine, ali to pravo nisu koristili.

Naime, važeće zakonsko rešenje iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US) bilo je usmereno na bivšu Saveznu skupštinu, a kako je Srbija pravni naslednik Savezne Republike Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora, predloženo rešenje se sada praktično usklađuje s postojećim državnim uređenjem.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina predviđa izmenu u delu upotrebe i izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti u javnim registrima. Ovaj Predlog predviđa da se svako izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti evidentira i omogući da se taj podatak koristi u afirmativnom smislu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je krovni zakon o nacionalnim savetima. Donosi se radi prilagođavanja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) iz 2009. godine odlukama suda od 2014. godine, ali i radi usklađivanja karakterizacije saveta, zapošljavanja, boljeg raspolaganja novcem, kao i depolitizacije nacionalnih saveta.

Izvor: Vebsajt B92 i Narodna skupština RS, 11.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija