Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: OD 8. JUNA 2016. GODINE ORGANI UPRAVE SU DUżNI DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA. U SLUčAJU DA JEDAN DRżAVNI ORGAN TRAżI NEKI PODATAK O GRAđANINU OD DRUGOG, BILO DA JE REč O IZVODIMA, PREBIVALIšTU ILI DRżAVLJANSTVU €� OVAJ DOKUMENT JE BESPLATAN. AKO GRAđANI ODLUčE DA IM JE POTREBNO UVERENJE I NEKI IZVOD ILI żELE SAMI DA IH PRILOżE ZARAD OSTVARIVANJA PRAVA, A NE DA IH SLUżBENICI RAZMENJUJU €� MORAćE DA PLATE TAKSU


Vest da službenici u gradskim i opštinskim upravama više neće od građana tražiti dokumenta koje država ima u službenim evidencijama i da više neće morati da pribavljaju i plaćaju izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenja o državljanstvu ili prebivalištu, obradovala je verovatno svakoga ko je makar jednom stao pred šalter.

Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), doneo je nejasnoće i nerazumevanje.

Šta se plaća, a šta je besplatno – raspravljano je pred šalterima u pojedinim beogradskim opštinama. Građani su shvatili da je reč o pojednostavljenju procedura, ali to što ubuduće neće morati da stoje pred šalterima ne znači i da neće morati da plate takse.

U slučaju da jedan državni organ traži neki podatak o građaninu od drugog, bilo da je reč o izvodima, prebivalištu ili državljanstvu – ovaj dokument je besplatan. Ako građani odluče da im treba uverenje i neki izvod ili žele sami da ih prilože zarad ostvarivanja prava, a ne da službenici razmenjuju podatke – moraće da plate.

Ovo očigledno još nije svima jasno. Pojedini službenici su građanima objašnjavali da će morati da sačekaju bliže instrukcije. Zakon nije baš do kraja, kako se to predstavlja u javnosti, sve pojednostavio, kažu iz gradske uprave.

Ne zaboravite da živimo u zemlji u kojoj pojedini službenici na šalterima za izdavanje ličnih karti ne priznaju dokaz o elektronskoj uplati takse, nego insistiraju na originalu uplatnice koja je plaćena u pošti ili banci, kako bi je priložili uz predmet. Sada tom istom službeniku treba da objasnite, odnosno da on objasni građanima šta plaćaju, a šta im je besplatno – kažu iz gradske uprave i dodaju da nije do kraja razjašnjeno u kojim slučajevima građani mogu da računaju na besplatna dokumenta. Većina je shvatila da to znači da su oslobođeni i plaćanja taksi, što nije tačno. Građani su od šalterskih službenika tražili odgovor da li se Zakon, i na koji način i u kojoj meri, kosi sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 - usklađeni din. izn.). Ova dva propisa su iste pravne snage i postavlja se pitanje da li novi propis može da stavi van snage procedure koje donosi Zakon o republičkim administrativnim taksama. Ili, ko će da snosi troškove za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte – građani ili će im i to biti oprošteno.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da razmena podataka iz službenih evidencija ima za cilj da uštedi vreme. Pojeftinjenje taksi nije fokus ovog Zakona, kažu u Ministarstvu. Oni objašnjavaju da postoje podaci – informacije od čijeg izdavanja pojedini državni organi "žive". Ali, obećavaju da usluge ubuduće neće biti skuplje, mogu samo da pojeftine.

Reč je o više stotina postupaka u upravi u kojoj se razmenjuje mnogo podataka i ne očekujemo da saradnja sa svima i sa svim podacima ide glatko. Uprava ne sme da traži podatke koje već ima u svojim evidencijama, poput krštenice, državljanstva i prebivališta – kažu u Ministarstvu.

Marko Bastać, predsednik beogradske opštine Stari grad, kaže da je i na njihovim šalterima bilo nejasnoća, ali da polako uspostavljaju sistem.

Danijela Radonjić, načelnica opštinske uprave Paraćin, kaže da 8. juna 2016. godine nije bilo većih gužvi na šalterima.

Na vreme smo izmenili obrasce i svi službenici su bili u obavezi da informišu građane, tako da je sve pod kontrolom. U toku je dogovor sa Republičkim katastrom nepokretnosti o potpisivanju sporazuma o razmeni podataka. Oni su nam dostavili jedan model, mi smo tražili da se neki delovi izmene i nadam se da će i to uskoro biti završeno – kaže Radonjić i dodaje da su uglavnom sva dokumenta u ovom trenutku dostupna građanima koji su na vreme obavešteni o svemu..

U Sokobanji, kako kaže Dimitrije Lukić predsednik opštine, kod njih je kompletna digitalizacija podataka završena još 2011. godine, pa su se i do sada sva dokumenta dobijala brzo i lako.

Imamo dobru saradnju sa okolnim opštinama, pa smo dokumenta lako pribavljali i za one građane koji nisu rođeni na teritoriji naše opštine, pa čak i u drugim delovima zemlje. Ovo sistemsko rešenje će ubuduće štedeti građanima i vreme i novac – kaže Lukić.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 09.06.2016.
Naslov: Redakcija