Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: IZMENAMA PRAVILNIKA NA POZITIVNOJ LISTI MEDIKAMENATA NAćI ćE SE JOš 220 LEKOVA, MEđU KOJIMA JE I 48 LEKOVA ZA POTPUNO NOVE INDIKACIJE, ZA KOJE OSIGURANICI DOSAD NISU IMALI PRAVO NA LEK O TROšKU OSIGURANJA


Republički fond za zdravstveno osiguranje je najpre povukao, izmene i dopune važećeg Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015 i 24/2016), pa vratio novu listu lekova posle ispravljenih tehničkih procedura.

Listu je nedavno usvojio Upravni odbor Fonda i ponovo je poslata na usvajanje Ministarstvu zdravlja.

Očekuje se da uskoro 220 novih lekova bude dostupno pacijentima na recept i o trošku države.

Među lekovima koji su predloženi da se stave na tzv. pozitivnu listu medikamenata, nalaze se 172 preparata različitih proizvođača, oblika i doza za lečenje bolesti čija terapija je već pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem i 48 lekova za potpuno nove indikacije, za koje osiguranici dosad nisu imali pravo na lek o trošku osiguranja.

Još se, međutim, ne zna kada će Fond na listu staviti takozvane inovativne lekove, u poslednjih pet godina nije stavljen nijedan, iako se svake godine pojavi najmanje 30 novih terapija.

Izvor: Vebsajt RTS, 10.06.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija