Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: IZMENAMA PRAVILNIKA NA POZITIVNOJ LISTI MEDIKAMENATA NAćI ćE SE JOš 220 LEKOVA, MEđU KOJIMA JE I 48 LEKOVA ZA POTPUNO NOVE INDIKACIJE, ZA KOJE OSIGURANICI DOSAD NISU IMALI PRAVO NA LEK O TROšKU OSIGURANJA


Na listi lekova koji se izdaju o trošku osiguranja, ukoliko Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije prihvate predlog Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), uskoro bi trebalo da se nađe 220 lekova koji dosad nisu finansirani iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

UO RFZO usvojio je, 27. maja 2016. godine, izmene i dopune važećeg Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015 i 24/2016) i on je odmah upućen Ministarstvu zdravlja radi dobijanja potrebnih saglasnosti.

Među 220 lekova koji su predloženi da se stave na tzv. pozitivnu listu medikamenata, nalaze se 172 preparata različitih proizvođača, oblika i doza za lečenje bolesti čija terapija je već pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem i 48 lekova za potpuno nove indikacije, za koje osiguranici dosad nisu imali pravo na lek o trošku osiguranja.

- Na listu su stavljeni novi lekovi za različita psihijatrijska, kardiološka, dermatološka oboljenja, kao i lekovi za dijabetes, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i novi antibiotici za bolničku primenu - kaže dr Verica Lazić, direktor RFZO. - Istim izmenama, samo za decu omogućava se i dostupnost svih antibiotika u obliku tableta i kapsula, bez plaćanja participacije, kao i lekova za alergije.

Na listi A lekova, bez plaćanja procentualnog učešća, za decu se trenutno nalaze antibiotici različitih grupa (užeg i šireg spektra dejstva), ali samo u obliku sirupa, dok su u obliku tableta dostupni samo "amoksicilin" i "cefaleksin", a svi ostali su na listi A1, za koju se, čak i za decu, plaća procentualno učešće u rasponu od 20 do 85 odsto od cene leka.

- Mi sad predlažemo da se deci do 18 godina omogući dostupnost svih antibiotika na listi A, ne samo u obliku sirupa, već i u obliku tableta i kapsula, s napomenom "samo za decu"- objašnjava dr Lazić.

U praksi se dosad pokazalo da lekari propisuju deci starijeg uzrasta antibiotike u čvrstom obliku sa liste A1 za koje se trenutno plaća participacija u procentualnom iznosu, a da pri tome ne upoznaju dete, odnosno roditelje, o postojanju mogućnosti propisivanja tog antibiotika u obliku sirupa. Ukoliko prođe predlog RFZO, svi antibiotici sa liste, u svim oblicima, za decu će se izdavati bez doplate. To se odnosi na sve lekove iz grupe penicilinskih antibiotika ("amoksicilin" + klavulanska kiselina), cefalosporina prve, druge i treće generacije ("cefuroksim", "cefprozil", "cefiksim", "cefpodoksim") i makrolide ("azitromicin", "klaritromicin", "roksitromicin").

Predloženo je, takođe, proširenje indikacije za pojedine lekove koji se već nalaze na listi lekova, pa će tako npr. cefalosporini druge i treće generacije moći da se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i za infekcije gornjih respiratornih puteva, a ne samo donjih, kako je sada.

- Na listu lekova stavljena su i tri leka koja su se do sada obezbeđivala kao neregistrovani, neophodni lekovi za terapiju angine pektoris i određenih vrsta hematoloških oboljenja - objašnjava dr Lazić.

Uključivanjem novih lekova na pozitivnu listu omogućeno je da neki preparati, zbog konkurencije, pojeftine. Tako su snižene cene za 146 medikamenata sa liste, pa će troškovi terapije ubuduće biti niži i za RFZO i za osiguranike koji će, ako nova lista dobije zeleno svetlo nadležnih, ubuduće plaćati manje za procentualnu participaciju.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Radivojević, 31.05.2016.
Naslov: Redakcija