Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, za koje su izdate, odnosno obnovljene dozvole za lek u periodu do 08.04.2019. godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), i člana 68 Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) objavila Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje su izdate, odnosno obnovljene dozvole za lek u periodu do 08.04.2019. godine.

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje su izdate, odnosno obnovljene dozvole za lek u periodu do 08.04.2019. godine (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 25.04.2019.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija