Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU: Uplata donacija ubuduće i putem "Pej Pala" i drugih platformi za transfer novca humanitarnim organizacijama u Srbiji


Strane kompanije moći će nakon usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju, o kojem raspravljaju poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da uplaćuju donacije putem "Pej Pala" i drugih platformi za transfer novca humanitarnim organizacijama u Srbiji.

Kako je rečeno u Ministarstvu finansija, kako bi se unapredio platni promet u našoj zemlji predložene su brojne izmene Zakona, a jedna od novina je da će ino-preduzeća, ali i građani drugih zemalja imati priliku da novac pošalju srpskim humanitarnim organizacijama i udruženjima u slučaju prirodnih katastrofa poput poplava ili zemljotresa.

Kada su Srbiju zadesile poplave 2014. godine, nije bilo moguće građanima o firmama iz drugih zemalja da direktno uplaćuju novac Srbiji, pa su zato pare uplaćivane "putem posrednika".

Odnosno, tada je diplomatsko predstavništvo Srbije u Briselu otvorilo račun na "Pej palu" kako bi se mogao novac uplaćivati za potrebe obnove nakon poplava, a zatim su ta sredstva uplaćena na namenski račun države.

"Kako bi se unapredio platni sistem u Zakon smo uneli odredbu koja omogućava donacije preko Pej pala i drugih platformi za transfer novca pa će humanitarne organizacije u Srbiji sada moći da u slučaju katastrofa primaju direktno novac", kažu u Ministarstvu finansija.

Poslanici Narodne skupštine trenutno raspravljaju o izmeni čitavog seta finansijskih zakona, o računovodstvu, reviziji, faktoringu i deviznom poslovanju.

Izmenama i dopunama, kažu u Ministarstvu, ovi zakoni će se prilagoditi evropskim, što je, podsećaju, obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.

Tako, građani Srbije će po novim "pravilima" moći da ulažu u dugoročne i kratkoročne hartije od vrednosti koje izdaje Evropska unija i kompanije iz EU, što do sada nije bilo moguće.

Naši državljani i ogranci stranih firmi u Srbiji moći će da se zadužuju kod stranih kreditora, dok je ranije praksa bila da većinski vlasnik mora da bude iz Srbije, novina je koje je predložilo Ministarstvo finansija.

"Sve izmene zakona su važne sa aspekta utvrđivanja finalne pregovaračke pozicije Srbije vezano za Poglavlje 4, Slobodno kretanje kapitala, i kako bi mogli ovo poglavlje da otvorimo u pregovorima sa Evropskom unijom", napominju u Ministarstvu.

Jedna od novina o kojima će raspravljati poslanici je i to da preduzeće iz Srbije novim izmenama može da odobri kredit strancu, dok će Narodna banka Srbije u narednom periodu pripisati način kako će se on odobravati kao i sva pravila vezana za taj tip "transfera novca".

Da bi Srbija dokazala da je napredovala u borbi protiv sprečavanja pranja novca, a u skladu sa preporukama MANIVAL-a (telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja para), glasaće se i o Predlogu zakona o računovodstvu.

Tako jedna od izmena kaže da, osnivač ili vlasnik preduzeća koje se bavi računovodstvom ne sme biti prethodno pravosnažno osuđen za krivična dela koja se odnose na zakone o radu, pravosuđu, investicione fondove...

"Postupamo u skladu sa preporukama EU i predviđamo zabranu da onaj ko je bio pravosnažno osuđen neće moći da se bavi računovodstvom i da bude menjač", poručuju iz Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Novosti, 11.04.2018.
Naslov: Redakcija