Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI STANDARDA KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, OBAVEZNOJ SADRŽINI IZVEŠTAJA O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I POSTUPKU OCENJIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ODNOSNO OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA: Stekli su se uslovi da zainteresovani subjekti podnesu zahtev za akreditaciju i postanu ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja


Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je Pravilnik o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja ("Sl. glasnik RS", br. 12/2019 - dalje: Pravilnik), a na osnovu člana 34. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

Prema ovom zakonu, tela za ocenjivanje usaglašenosti vrše ocenjivanje usaglašenosti pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja (radi se o uslugama koje se odnose na elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu, autentikaciju veb sajtova i elektronsko čuvanje). Ova tela akredituju se u skladu sa Zakonom o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010), a prema standardima iz usvojenog Pravilnika.

Ocenjivanje usaglašenosti je neophodno kako bi pružaoci mogli da obavljaju ove usluge u Republici Srbiji.

Donošenjem ovog Pravilnika stekli su se uslovi da zainteresovani subjekti podnesu zahtev za akreditaciju Akreditacionom telu Srbije i postanu ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 05.03.2019.
Naslov: Redakcija