Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA: Dužnost svakog građanina RS jeste da spreči i prijavi ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva ili ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti. Ubijanje i zlostavljanje životinja je krivično delo predviđeno članom 269 Krivičnog zakonika. Ovo delo se goni po službenoj dužnosti što znači da je MUP nadležan i dužan da postupi po prijavi


Veliki broj ljudi bio je svedok mučenja, zlostavljanja ili u krajnjem slučaju ubijanja životinje. Kako prepoznati da se radi o zlostavljanju i šta se pod tim podrazumeva, da li je obaveza građana da prijave zlostavljanje životinja i kome bi ga trebalo prijaviti, samo su neka od pitanja koja nam se u tom trenutku nameću.

-U Srbiji je prisutno zlostavljanje životinja u velikoj meri, kako zbog odsustva organa koji ne deluju preventivno na građane, ne vrše dovoljno kontrolu i ne sprovode sankcije, ali i zbog nedostatka svesti građana o potrebama koje određena vrsta životinje ima, ne uzimajući u obzir njenu prirodu, karakteristike i osobine - navode iz neformalne grupe građana Pravnici za životinje.

Sve dok ljudi budu nabavljali pse zbog čuvanja objekata i držali ih na lancu, dopuštali njihovo nekontrolisano razmnožavanje i prolazili nekažnjeno kad god ih odbace – biće i napuštenih životinja i problema, koji do sada u Srbiji nijedan grad nije uspeo da reši.

Zakon o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dalje: Zakon) predviđa da je zlostavljanje životinje svako postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt.

Zlostavljanje može biti fizičko zlostavljanje životinje, kao što je: batinanje, šutiranje, bičevanje, seksualno nasilje, prisiljavanje na rad ili obuku koji prevazilaze izdržljivost životinje, neodgovarajući načini hvatanja i obuzdavanja, sprovođenje intervencija na životinjama suprotno odredbama ovog Zakona i svesno reprodukovanje jedinki koje pate od naslednih bolesti; i psihičko zlostavljanje životinje, odnosno onemogućavanje životinji da zadovolji svoje osnovne potrebe u ponašanju, da iskoristi prostor za odmor i zaklon, razjarivanje životinje primenom fizičke sile, drugim životinjama ili nadražajima koji joj nisu svojstveni, nanošenje straha, patnje i prouzrokovanje osećaja dosade i nesigurnosti, kao i sprečavanje životinje da uspostavi socijalnu vezu sa životinjama iste vrste.

Da li postoji obaveza građana da prijave zlostavljanje i kom organu bi trebalo da se obrate?

- Zakon u članu 3 kaže da je: dužnost svakog građanina Republike Srbije da spreči i prijavi ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva ili ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti. Zlostavljanje i ubistvo životinje treba prijaviti MUP-u Republike Srbije kao i Republičkoj veterinarskoj inspekciji.

Ubijanje i zlostavljanje životinja je krivično delo predviđeno članom 269 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Za ovo delo se goni po službenoj dužnosti što znači da je MUP nadležan i dužan da postupi po prijavi.

Prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, policija je dužna da preduzme potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se on ili njegov saučesnik ne sakriju ili pobegnu, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz.

Takođe, policija bi trebalo da prikupi sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka. Reč je o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti, ali ako javni tužilac odustane, postupak se može nastaviti po privatnoj tužbi.

- Građani se mogu obratiti i Veterinarskoj inspekciji jer su u slučaju zlostavljanja životinja po Zakonu o dobrobiti životinja i oni nadležni. Republička veterinarska inspekcija vrši nadzor nad primenom Zakona o dobrobiti životinja, te se svi prekršaji iz navedenog zakona prijavljuju veterinarskoj inspekciji pri Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Pravnici za životinje objasnili su da se Zakon o dobrobiti životinja iz 2009. godine nije pokazao u toj meri kao značajna prekretnica, niti je označio kraj nehumanom tretmanu prema značajnom broju životinja.

Da bi se situacija promenila, neophodno je temeljno i sistemsko otklanjanje agresivne svesti, efikasno i dosledno sprovođenje Zakona, kontinuirani i opšti nadzor i evaluacija, kao i unapređenje uočenih propusta.

Izvor: Vebsajt B92, 06.03.2017.
Naslov: Redakcija