Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ROBNIM BERZAMA: Doneta podzakonska akta za primenu Zakona


Komisija za hartije od vrednosti je usvojila podzakonska akta za primenu Zakona o robnim berzama ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 - dalje: Zakon):

  • Pravilnik o minimalnoj sadržini pravila poslovanja robne berze ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020) i
  • Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020).

Pravilnici su stupili na snagu 8. februara 2020. godine

Naime, primena Zakona, koji je stupio na snagu 30.7.2019. godine, počinje 1. maja 2020. godine. Ovim Zakonom je po prvi put regulisana oblast robnih berzi uspostavljanjem savremene robne berze kao organizatora pravičnog, transparentnog i efikasnog tržišta robom i nestandardizovanim terminskim ugovorima. Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona poveren je Komisiji, kao regulatornom telu. Zakonom je predviđen i rok od šest meseci u kom je Komisija dužna donese podzakonske akte za koje je ovlašćena.

Pravilnikom o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze propisuje se način i postupak davanja dozvole za obavljanje poslova robne berze, njena kadrovska i organizaciona osposobljenost i tehnička opremljenost, trgovanje tržišnim materijalom i organizacija trgovanja brodskim prostorom, transparentnost, vođenje evidencija i izveštavanje robne berze kao i uslovi i način sprovođenja nadzora.

Pravilnik o minimalnoj sadržini pravila poslovanja robne berze propisuje šta pravila poslovanja robne berze moraju da sadrže, uređuje članstvo na robnoj berzi, kontrolu i mere prema članovima robne berze, informisanje i čuvanje poslovne tajne, listing, ispostavljanje i pokrivenost naloga, trgovanje tržišnim materijalom i brodskim prostorom, obračun potraživanja i plaćanje, garantna sredstva i drugo.

Pravno lice koje obavlja poslove robne berze dužno je da se organizuje i da uskladi svoja akta sa odredbama Zakona i ovih pravilnika do početka njihove primene.

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 07.02.2020.
Naslov: Redakcija