Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET PREDLOGA ZAKONA KOJIMA SE UNAPREĐUJE IZBORNI AMBIJENT: Transparentnost Srbija pozvala na poboljšanje antikorupcijskih zakona


Transparentnost Srbija pozvala je poslanike da suštinski poboljšaju četiri antikorupcijska zakona, tako da se, kako je Transparentnost istakla, zaista suzbije mogućnost zloupotrebe javnih resursa i javne funkcije.

Kako se navodi u saopštenju, Transparentnost Srbija je ocenila da su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima "nedovoljni da ispune preporuke međunarodnih organizacija".

Dodala je i da štaviše, te izmene u sadašnjem tekstu "neće rešiti ni probleme koje je sama Vlada prepoznala u antikorupcijskoj strategiji iz 2013 i u Akcionom planu za poglavlje 23 evropskih integracija".

"Iako je Vlada prihvatila dva naša predloga da se problemi u izbornom zakonodavstvu rešavaju izmenama zakona i da se o tim izmenama organizuje javna rasprava - većina predloga sa javne rasprave je odbijena bez valjanog ili ikakvog obrazloženja", navodi se u saopštenju.

Kada je reč o Zakonu o javnim preduzećima, Transparentnost je istakla da Predlog zakona sadrži odredbu prema kojoj bi direktor bio razrešen ukoliko zloupotrebi svoju funkciju ili resurse za stranačku promociju ili vršenje političkog pritiska na zaposlene.

"Ističemo da ni do sada nije bilo pravne prepreke da se takvi direktori smenjuju i krivično gone, ali to nije činjeno", navodi se u saopštenju.

Transparentnost je istakla da bi norme trebalo precizirati tako da se zabrane i drugi, manje očigledni vidovi uticaja rukovodilaca javnog preduzeća na poslovne partnere i korisnike njihovih usluga, kao i da bi trebalo povećati javnost podataka o korišćenju resursa tih preduzeća tokom kampanje.

Kad je reč o pravilima koja važe za javne funkcionere, Transparentnost je ukazala da bi trebalo iskoristiti izmene zakona da se uredi "funkcionerska kampanja", tako što bi se, kako je istakla, ograničile mogućnosti da se kroz navodno redovne aktivnosti javnih funkcionera obezbeđuje njihova dodatna promocija u medijima pred izbore.

"U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ocenjujemo korisnim to što će agencija biti dužna da utvrdi da li je bilo kršenja pravila u kratkom roku po prijemu prijave. Međutim, takve rokove bi trebalo propisati i za postupanje agencije u kontroli izveštaja o finansiranju kampanje, ali i za pokretanje postupka za kažnjavanje odgovornih lica", navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 09.12.2019.
Naslov: Redakcija