Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: Od 1. januara 2017. godine za sve privredne subjekte obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije. 75 odsto kompanija biće oslobođeno plaćanja članarine naredne godine, oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane (start-ap) firme u prve dve godine poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara


U jedinstvenom komorskom sistemu, koji počinje da funkcioniše od 1. januara 2017. godine privreda će sama odrediti visinu članarine, a svaki privrednik imaće priliku da učestvuje u radu organa komore, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Sledeće godine čak 75 odsto kompanija će biti oslobođeno plaćanja članarine, oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane (start-ap) firme u prve dve godine poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara.

On je naveo da će preduzeća sa poslovnim godišnjim prihodima od 20 do 300 miliona dinara, mesečno plaćati članarinu PKS-u od 300 dinara, dok će članarina za one čiji je poslovni prihod od 300 do 600 miliona dinara biti 600 dinara mesečno.

Preduzeća sa godišnjim poslovnim prihodima od 600 do milijardu dinara, plaćaće mesečnu članarinu PKS-u od 20.000 dinara, a oni čiji je prihod do 2,5 milijardi izdvajaće 80.000 dinara mesečno.

Za velike kompanije koje ostvaruju prihod veći od 2,5 milijardi dinara, članarina će biti 185.000 dinara.

Kako je objasnio predsednik PKS, članarina se određuje prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog računa. Dosadašnji obračun članarine po kome su firme mesečno izdvajale 0,19 odsto od bruto zarada zaposlenih pokazao se neodrživim, jer je predstavljao ogromno opterećenje za privredu.

- Cilj nam je da što manje opteretimo privredu, a da obezbedimo efikasan rad jedinstvenog komorskog sistema Srbije koji će biti moćan glas i zastupnik interesa svakog privrednika - poručio je Čadež.

Skupština PKS-a usvojila je Plan rada Komore za narednu godinu koji predviđa nastavak aktivnosti na izgradnji modernog komorskog sistema, podršku na uvođenju dualnog obrazovanja, internacionalizaciji poslovanja kompanija i niz drugih aktivnosti koje će doprineti ekonomskom napretku.

Sednici Skupštine PKS prisustvovao je Goran Knežević, ministar privrede koji je naglasio da su prioriteti u 2017. nastavak reformi, rast BDP, investicija, smanjenje deficita, podrška preduzetništvu, završetak procesa privatizacije, unapređenje infrastrukture. Ministar je istakao da su PKS i resorno ministarstvo partneri u izgradnji podsticajnog privrednog i investicionog ambijenta.

Pre sednice Skupštine PKS održana je sednica Upravnog odbora na kojoj je utvrđen Predlog plana rada PKS za 2017, prateći programi i pravilnici i druge odluke važne za rad i efikasno funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema.

Zakonom o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) država se jasno izjasnila za postojanje jake poslovne asocijacije sa kojom može da podeli deo posla i odgovornosti u izgradnji stabilne privrede, zaključeno je na sednici Skupštine PKS-a-

Izvor: Vebsajt Danas i Tanjug, 08.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija