Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. NOVEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA PRAVA DETETA, EKONOMSKOG KOKUSA - RAZMATRANJE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRżAVNOM PREMERU I KATASTRU, ODLUKE O ORGANIZOVANJU JAVNOG SLUšANJA NA TEMU NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRšCI PORODICI SA DECOM


8. sednica Odbora za prava deteta biće održana 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali I, uparteru.

Dnevni red:

1. Predlog odluke o organizovanju javnog slušanja na temu "Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom";

2. Razno.

12. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu biće održana 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 10,10 časova, u sali III, na prvom spratu.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sednice Odbora

1. Izbor predsednika Odbora,

2. Informacija o aktivnostima članova Odbora,

3. Izveštaj o poseti delegacije Odbora Republici Sloveniji u periodu od 07- 09.oktobra 2015. godine,

4. Srpska dijaspora u Nemačkoj (Milan Čobanov, potpredsednik Centralnog saveta Srba u Nemačkoj),

5. Razno.

21. sastanak Ekonomskog kokusa biće održan 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova, u sali IV.

Na sastanku će se razgovarati o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Sastanku će, pored članova Ekonosmkog kokusa, prisustvovati i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Republičkog geodetskog zavoda, kao i predstavnici NALED-a i IRI-a.

29. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II, u parteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila - migranata,

2. Razmatranje predstavki i predloga građana i

3. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.11.2015.
Naslov: Redakcija