Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. NOVEMBRA NASTAVAK PETE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI - RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU


Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini započeta je u utorak, 10. novembra 2015. godine.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Šaip Kamberi, dr Blagoje Bradić, mr Zlata Đerić, prof. dr Dušan Milisavljević i dr Aleksandar Martinović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada;

4. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa BORIS TADIĆ -Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i

5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.

Narodna skupština Republike Srbije nastavlja sa radom u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, u 10 časova.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 10.11.2015.
Naslov: Redakcija