Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: Od 1. januara 2017. godine za sve privredne subjekte obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije. Plaćanja članarine naredne godine biće oslobođeno oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane firme kojima je to prva ili druga godina poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara. Razmatra se model da se članarina određuje prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog računa


Od 1. januara 2017. godine svi privrednici i preduzetnici u Srbiji po Zakonu o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) će biti obavezni da plaćaju komorski članarinu, ali će je plaćati samo na jednom mestu i u višestruko manjem iznosu nego po dosadašnjem cenovniku. Za tri četvrtine kompanija članstvo će biti besplatno.

"Plaćanja članarine naredne godine biće oslobođeno oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane firme kojima je to prva ili druga godina poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara", rekao je predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež.

Predstavnici Udruženja za zaštitu ustavnosti (UZUZ) nedavno su saopštili da su podneli inicijativu Ustavnom sudu Srbije, za ocenu ustavnosti nekih spornih odredbi Zakona.

Prema Čadežovim rečima, "zakonsko članstvo nije zbog članarine", već radi reprezentativnosti Komore, koja joj omogućava da zastupa celu privredu, da usklađuje interese svih njenih delova i pred državu izlazi sa jedinstvenim, usaglašenim stavom.

- Cilj je da privredi ponudimo što bolje i korisnije usluge, da Komora privrednike manje košta, a da im daje više. Da od 1. januara, kada zvanično startuje novi jedinstveni komorski sistem, za novac koji izdvoje firme dobiju usluge koje su im zaista potrebne, namenski kreirane pakete za svaku kategoriju kompanija i da same prepoznaju svoj interes da budu članice novog komorskog sistema - objašnjava Čadež.

Dosadašnji obračun članarine, po kome su firme mesečno izdvajale 0,19% od bruto zarada zaposlenih, svesni su u Komori, neodrživ je i predstavljao je ogromno opterećenje za privredu. Pogotovo zato što su kompanije tako propisanu članarinu, u ranije nejedinstvenom komorskom sistemu, plaćale na dva, tri, a neke i na više mesta.

- Posle višemesečnih konsultacija sa privrednicima došli smo do novog modela, da se članarina određuje prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog računa- kaže Čadež.

O visini članarine odlučivaće sami privrednici, organizovani u svoje parlamente. Konačnu odluku doneće Skupština PKS, na predlog Upravnog odbora.

Izvor: Vebsajt eKapija, 11.10.2016.
Naslov: Redakcija