Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: KONTROLOR U GRADSKOM PREVOZU MOćI ćE UBUDUćE, I BEZ PRISUSTVA KOMUNALNOG POLICAJCA, DA URUčI PREKRšAJNI NALOG PUTNIKU KOJI NEMA KARTU, POšTO ćE TO BITI OMOGUćENO ELEKTRONSKIM PUTEM


Kontrolor u gradskom prevozu moći će ubuduće, i bez prisustva komunalnog policajca, da uruči prekršajni nalog putniku koji nema kartu, pošto će to biti omogućeno elektronskim putem, odlučila je Skupština grada Beograda.

Naime, kako se navodi u Odluci o izmenama i dopunama Odluke javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, ukoliko putnik ne poseduje kartu, a ne želi da kupi posebnu kartu u vozilu, dužan je da podatke o identitetu pruži kontroloru ili ovlašćenom licu, a zatim kontrolor podatke upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga.

Tako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje putniku zatečenom bez karte, koji je dužan da napusti vozilo.

Kako je rekao direktor Direkcije za javni prevoz Uglješa Mitrović, ukoliko ne plati kaznu, ona automatski ulazi u registar prekršaja, a onaj ko ne plati neće moći da registruje automobil.

Gradski menadžer Goran Vesić istakao je da je uvođenje elektronskog prekršajnog naloga u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.09.2016.
Naslov: Redakcija