Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: KRAJEM JULA 2016. GODINE BIćE SAOPšTENI PRECIZNI PODACI O TOME KOLIKO ćE, OD UKUPNO MILION I PO "STARIH IZVRšNIH PREDMETA", BITI OBUSTAVLJENO, KOLIKO ćE BITI PREDATO JAVNIM IZVRšITELJIMA, A KOLIKO ćE OSTATI U SUDOVIMA


Prava ofanziva sudstva na izvršne predmete traje već nedelju dana, a započela je posle 1. jula 2016. godine, sa primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon). U svim sudovima u toku je velika radna akcija raščišćavanja izvršnih predmeta na osnovu pisanih izjava poverilaca, a u akciju je uključeno i 50 mladih ljudi zaposlenih preko Studentske zadruge.

Na kraju jula biće saopšteni precizni podaci o tome koliko će, od ukupno milion i po izvršnih predmeta u Srbiji, biti obustavljeno, koliko će biti predato javnim izvršiteljima, a koliko će ostati u sudovima.

Prema prvim procenama, očekuje se da oko polovine od milion i po izvršnih predmeta bude obustavljeno, jer se poverioci nisu do 1. jula 2016. godine izjasnili kako žele da se nastavi postupak izvršenja. Samo jedan deo tih predmeta biće "oprošteni dugovi", a to su oni slučajevi u kojima postoji "debeo razlog" za oprost: izuzetno mala potraživanja kod kojih su kamate i sudski troškovi veći od samog duga, zatim veoma stara potraživanja za koje poverioci i ne znaju da još postoje i nalaze se u požutelim fasciklama sudskih arhiva, kao i dugovi pravnih lica koja su prestala da postoje i dugovi umrlih koji nemaju naslednike.

Veliki deo obustavljenih predmeta biće oni u kojima je dužnik u međuvremenu platio svoje obaveze, ali u sudskim evidencijama to nije evidentirano. Jer, stari izvršni predmeti postoje već godinama i decenijama i opstali su upravo "zahvaljujući" reformama pravosuđa, jer su i sudovi i sudije i zaposleni u pravosuđu bili opterećeni drugim problemima – promenama sudske mreže, izborom, neizborom i vraćanjem neizabranih sudija, čestim preseljenjima u nove i stare zgrade, nedostatkom dovoljnog broja zaposlenih…

Sudovi u Šapcu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu pokazali su da se sve može kad se hoće, uprkos okolnostima. Na osnovu programa mera za rešavanje starih izvršnih predmeta, koje je 2014. godine doneo predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Osnovni sud u Šapcu uspeo je da broj izvršnih predmeta smanji sa 30.000 na 10.000.

Predsednik Osnovnog suda u Šapcu Milorad Maletić rekao je na radnom sastanku u Novom Sadu, da to nisu bili teški predmeti, već oni u kojima se godinama nije postupalo, a najviše je bilo predmeta gde su poverioci "Telekom" i "Elektrodistribucija".

Koliko su sudije u Šapcu bile posvećene rešavanju izvršnih predmeta, ispričala je sudija Mirjana Pajtić.

Svi u sudu smo radili kao jedan veliki tim i bile su uključene sve sudije, bez obzira na to da li su krivičari ili parničari ili izvršne sudije. Imali smo veliku podršku predsednika suda i svake srede u devet imali smo sastanak na kome smo iznosili sve što je sporno. Na dnevnom nivou smo kontrolisali šta rade izvršitelji, čak smo išli sa njima, ulazili smo u kuće i stanove, videli smo šta se dešava na terenu, zaticali smo i veoma teške situacije, kada nije bilo šta da se popiše za prinudnu naplatu. Ceo grad je znao za našu akciju – rekla je sudija Mirjana Pajtić.

Predsednica Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelka Stanojević navela je da je ovaj sud za dve godine uspeo da smanji broj izvršnih predmeta sa 35.000 na 19.000 i naglasila da je sve stvar dobre organizacije posla.

Promenili smo organizaciju rada izvršnog odeljenja, pisarnica, izvršitelja i dostavljača i angažovali smo sudijske pomoćnike, zapisničare i daktilografe iz drugih odeljenja – navela je Anđelka Stanojević.

Predsednica izvršnog odeljenja ovog suda Tatjana Pakledinac rekla je da su najstariji izvršni predmeti u Novom Sadu, oni koji su stariji od deset godina, bili odvajani u posebne crvene fascikle.

Neki sudovi u Vojvodini imaju velikih problema upravo sa nedostatkom zaposlenih. Ima i izvršnih odeljenja bez daktilografa i pomoćnika. Neki su dali otkaze, drugi su na porodiljskom bolovanju, treći su slomili ruku... Zato se na sastanku sudija u Novom Sadu mogao čuti i glasan zahtev da se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ukine za sudove, naročito sada kada je u toku velika radna akcija raščišćavanja izvršnih predmeta.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 10.07.2016.
Naslov: Redakcija