Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU: Primedbe Samostalnog sindikata poštanskih radnika na Nacrt zakona


U članu 13. Nacrta zakona o štrajku pobrojane su delatnosti od opšteg interesa u kojima je neophodno obezbediti minimum procesa rada jer bi prekid rada ili obim trajanja prekida rada u tim delatnostima mogao da ugrozi život, ličnu bezbednost i zdravlje stanovništva ili dela stanovništva.

Među pobrojanim delatnostima je i delatnost PTT (pošta, telefon i telegraf) usluga, koje kao objedinjena usluga ne postoje više od nekoliko decenija na osnovu direktiva Svetskog poštanskog saveza. Postoje poštanske i telekomunikacione usluge kao posebni vidovi saobraćaja i razdvojene delatnosti.

Ako je polazna osnova da se minimum procesa rada uvodi u onim delatnostima čiji bi potpuni prekid rada zbog prirode posla mogao da ugrozi život i zdravlje ljudi Samostalni sindikat poštanskih radnika smatra da nema mesta uvođenju minimuma procesa rada u poštanskom saobraćaju.

Prijem, prerada, transport i isporuka poštanskih pošiljaka ni na koji način ne mogu ugroziti život i zdravlje ljudi s obzirom da je članom 29. Zakona o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014) jasno definisano da su u poštanskim tokovima zabranjene pošiljke koje sadrže opasne i štetne materije kao i predmete čim prenos ugrožava zdravlje i život ljudi. Takođe ni prekid platnog prometa, bitne usluge za "Poštu Srbije", ne bi ni na koji način ugrozio život i zdravlje ljudi s obzirom da u toj oblasti postoji velika konkurencija (banke, bankomati i druge finansijske organizacije).

Zbog svega navedenog sindikat predlaže da se iz člana 13. Nacrta zakona o štrajku briše reč PTT usluge i da poštanski saobraćaj ne može biti delatnost u kojoj se uvodi bilo kakav minimum procesa rada.

Nakon primedbi sindikata na Nacrt zakona dostavljenih ministru rada 14. maja ove godine izvršene su izmene Nacrta zakona o štrajku gde sada u istom članu umesto "PTT usluge" stoji "PTT usluga isplate novčanih primanja korisnicima na kućnu adresu". To praktično znači da će se minimum procesa rada u Pošti Srbije svesti samo na isplate novčanih primanja korisnicima na kućnu adresu.

Usvajanje novog Zakona o štrajku očekuje se do kraja 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Samostalnog sindikata poštanskih radnika, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija