Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSTITUISAN NACIONALNI SAVET ZA BEZBEDNOST HRANE: Osnovna delatnost Saveta biće da pripremi stručna i naučna mišljenja ministarstvima ali i drugim organizacijama državne uprave, kao i subjektima koji se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje, i potrošačima o svim rizicima


Nacionalni savet za bezbednost hrane održao je 11. maja 2017. godine konstitutivnu sednicu na kojoj je za predsednika tog saveta izabran profesor Farmaceutskog fakulteta Ivan Stanković, izjavio je savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nenad Dolovac.

On je na konferenciji "Šta jedemo", ukazao da će savet imati savetodavnu funkciju u cilju povećanja bezbednosti hrane na tržištu Srbije.

Dolovac je naveo da su odgovornost i obaveze Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, utvrđene Zakonom o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), kao i propisima donesenim na osnovu tog zakona ali i poslovnikom i drugim aktima saveta.

Prema njegovim rečima, savet će obavljati naučne i stručne poslove iz područja bezbednosti hrane i hrane za životinje, pa će predstavljati nacionalnu referentnu tačku za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinja.

"Osnovna delatnost saveta biće da pripremi stručna i naučna mišljenja ministarstvima ali i drugim organizacijama državne uprave, kao i subjektima koji se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje, i potrošačima o svim rizicima", rekao je Dolovac.

Članovi saveta su, kako je dodao, eminentni stručnjaci sa bogatim međunarodnim iskustvom i od njih se očekuje da budu inicijatori predlaganja ideja.

Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane koji treba da da konačnu odluku o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji, i u kome je 15 stručnjaka iz različitih oblasti, formiralo je krajem aprila Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz saglasnost Ministarstva zdravlja.

Prema ranijim podacima, u savetu su pored Stankovića i Dolovac i specijalista higijene Vesna Pantić-Palibrk, profesor-doktor veterinarskih nauka Nedeljko Karabasil, doktor biotehničkih nauka Vesna Đorđević doktor medicinskih nauka Jelena Gudelj-Rakić i profesor Poljoprivrednog fakulteta Igor Jajić.

Članovi saveta bez prava glasa su predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović, doktor Veterinarskih nauka Zoran Mićović, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja doktor Raša Milanov i instituta Batut Dragana Jović.

Članovi po funkciji su predstavnici uprava za veterinu i za zaštitu bilja i Poljoprivredne inspekcije, a sekretar saveta je doktor Tamara Bošković.

Stalni članovi saveta odlučivaće, kako je ranije izjavljivano i o prometu GMO u Srbiji koja je kako je rečeno uz Zambiju i Togo jedina zemlja u svetu bez GMO.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.05.2017.
Naslov: Redakcija