Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: Formiran Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, koji će činiti 15 eksperata iz različitih oblasti. Pravo glasa imaće stalni članovi, koji će, između ostalog, odlučiti i o prometu genetski modifikovanih organizama u Srbiji


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, formiralo je Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, koji će činiti 15 eksperata iz različitih oblasti.

Od ovog broja, pravo glasa imaće stalni članovi, koji će, između ostalog, odlučiti i o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji. Koordinator grupe je Nenad Dolovac, doktor biotehničkih nauka, a još je šest stalnih članova Saveta, između kojih će biti izabran i predsednik ovog tela.

Ministar Branislav Nedimović je najavio da će poslednju reč o prometu GMO imati struka, a ne politika. Svoje obećanje je i ispunio i formirano je ovo stručno telo, koje ima zadatak da se bavi kompletnom proverom kvaliteta hrane u Srbiji. Drugim rečima, obavljaće se provera ispravnosti namirnica, ali i postavljati standardi za sredstva koja služe kao zaštita u proizvodnji i prometu hrane. Ovaj tim stručnjaka preuzeo je veliku odgovornost na sebe jer će, između ostalog, oni biti ti koji će dati poslednju reč kada je u pitanju odluka o prometu GMO.

Činjenica je da, ako Srbija želi u Svetsku trgovinsku organizaciju, mora neke stvari da ispuni. Reč je, pre svega, o prometu GMO, što je uslov za ovo članstvo. Ta politička odluka mora da bude doneta nakon stručne. Struka, naime, treba da utvrdi da li su ovi organizmi štetni po zdravlje. Treba da se zna da je stručni savet potpuno autonoman i da će njihova naučna saznanja biti presudna i oko GMO, kao i kompletne provere kvaliteta hrane. Postoje i članovi koji nemaju pravo glasa, međutim, imaće konsultativnu ulogu i njihovo mišljenje će se uvažavati.

Da su ova saznanja tačna, potvrdio je i Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača, koji je član Saveta bez prava glasa.

- Moja uloga je savetodavna i ja ću se truditi da sa terena dostavim informacije koje mogu biti od koristi za eksperte. Što se tiče prometa GMO, kada bih ja odlučivao, samo bih tražio da se u Zakon o genetički modifikovanim organizmima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) stavi prosto rešenje, a to je da se dozvoli promet za one namirnice za koje se dokaže da nisu štetne - kaže Goran Papović.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, B. Kašanski, 29.04.2017.
Naslov: Redakcija