Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Jedino u slučaju naplate dugova za komunalne i srodne delatnosti rešenje o izvršenju donose izvršitelji, u suprotnom oni samo sprovode odluke suda


Izvršitelji očekuju izmenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje). Često na meti kritike, stalno naglašavaju da samo sprovode odluke suda i da jedino u slučaju naplate dugova za komunalne i srodne delatnosti rešenje o izvršenju donose sami.

U očima Tatjane Aničić javni izvršitelji nisu negativci, već je to sud. Od kupovine stana do pretnje da će sa malim detetom biti izbačena na ulicu, život joj se promenio.

Pre 12 godina kupila je nekretninu od investitora. Znala je za prethodnog vlasnika tog stana, koji ga je, kako kaže, vratio u vlasništvo investitoru, zbog finansijskih problema. Njih dvojica sklopila su ugovor o razmeni.

"Investitor zauzvrat u nekom periodu treba da mu da drugi stan na nekoj trećoj lokaciji ili da mu da neki peti stan, ovaj stan je zaštićen tom prilikom i na osnovu toga i neke izjave po kojoj se prvi vlasnik moga stana odriče prava na ovaj stan, to je sve overeno u sudu, ja kupujem od investitora na osnovu ugovora o razmeni ovaj stan", navodi Tatjana Aničić.

Devet godina kasnije, kaže, na vrata joj dolazi javni izvršitelj i saopštava da njen stan, odlukom suda, više nije njen, i da mora da se iseli. Tek tada saznaje da je prethodni vlasnik pokrenuo parnicu protiv investitora tražeći da se njihov ugovor o razmeni poništi, a stan vrati, jer mu investitor nije dao drugi. Sud raskida ugovor i obavezuje investitora da sporan stan vrati.

"Investitor se žali Apelacionom sudu i kaže da on ne može da da ovaj stan jer nije u njegovom vlasništvu sa čime je upoznat i prvi vlasnik jer smo svi bili zajedno u sudu, da ne može da da nešto što nije njegovo. Apelacioni sud poništava tu prvu presudu i nalaže da se pokaže da li sam stan kupila pre ili nakon pokretanja te parnice, a ja sam stan kupila daleko pre pokretanja te parnice", objašnjava Aničićeva.

Ni na novu parnicu, kaže, sud je nije zvao. Presuda je bila istovetna kao prva, a investitor se nije žalio.

"Njega ne obaveštavaju o presudi, kače na tabli i on gubi mogućnost da se žali, samim tim ta presuda postaje pravnosnažna i meni dolaze izvršitelji na vrata", dodaje Aničićeva.

Sada pred sudom pokušava da dokaže da je ona vlasnik spornog stana. Međutim, po Zakonu to ne utiče na izvršenje, pa izvršitelji pokušavaju da je isele. Za sada bezuspešno, zahvaljujući podršci građana. Do tada strepi, jer parnice su duge, a iseljenja ekspresna.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 08.04.2019.
Naslov: Redakcija