Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Status vršioca dužnosti direktora može da traje najduže godinu dana, a uvodi se i institut nadzora u kulturnim ustanovama


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi trebalo bi da donese niz novina u oblasti kulture a pre svega u oblasti finansiranja ustanova, izbora direktora, dodele nacionalnih penzija i centralizovanja zaštite kulturnih dobara.

Jedna od najznačajnijih novina odnosi tiče uslova za dodelu nacionalnih priznanja za doprinos kulturi, takozvanih nacionalnih penzija za koje bi ubuduće trebalo tačno utvrditi kriterijume za kandidate, kako bi se izbegle nesuglasice. Uz novčani iznos predviđa se i dodela plaketa i da se ovaj vid penzije može dodeljivati sa navršenih 60 godina života.

"Predvideli smo da kandidat može biti i sa navršenih 60 godina, a ne kao do sada da mora biti u penziji. Pooštrili smo uslove da se tačno zna ko može a ko ne može da bude predložen, da ne bi, kao što je ranije bilo nekih nesuglasica u kulturnoj javnosti", rekao je viši savetnik u Ministarstvu kulture Predrag Blagojević.

Druga važna izmena odnosi se na se na trajanje v.d. stanja direktora u institucijama kulture.

"Imamo nekoliko važnijih izmena, a jedna bi bila vezana za izbor direktora i v. d. stanja. Izmena predviđa sprečavanje mogućnosti zloupotrebe v. d. stanja tako što uvodimo pravilo da su upravni odbori u obavezi da raspisuju konkurse, a ako ih ne raspišu moraju da daju obrazloženje zašto ih nisu raspisali. Status vršioca dužnosti može da traje najduže godinu dana, a do sada smo imali situacije da potraje i do 4,5 godina", rekao je Blagojević.

Primenu zakona u praksi kontrolisaće "kulturna" inspekcija, odnosno institut nadzora u kulturnim ustanovama što je jedna od glavnih izmena zakona.

"Zašto to uvodimo. Zato što do sada nije bilo mogućnosti da reagujemo ako se ne poštuje zakon. Ovako, kad uvedemo inspekciju mi ćemo moći da reagujemo tako što ćemo moći poništavati nezakonita rešenja ili doneti bilo koje druge mere i to je prednost da bi se zakon primenjivao u punoj meri", objasnio je Blagojević.

 Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je stručnu javnost i sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i svojim konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima.

Sledeća javna rasprava biće održana u Beogradu 12. aprila. Blagojević je dodao da očekuje da se izmene i dopune nađu pred poslanicima na jesenjem zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Jugpress, 09.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija