Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE: Udruženje nije saglasno sa ocenama da je predlog kandidata za prvi izbor za zamenike javnih tužilaca protivustavan i protivzakonit, niti sa pozivom poslanicima Narodne skupštine da ne glasaju za kandidate predložene od strane Državnog veća tužilaca


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije (USTP) ne slaže se sa ocenom Alumni kluba Pravosudne akademije, da je predlog kandidata za prvi izbor za zamenike javnih tužilaca, o kome će Narodna skupština odlučivati tokom redovnog zasedanja, protivustavan i protivzakonit, niti sa pozivom poslanicima Narodne skupštine da ne glasaju za kandidate za zamenike javnih tužilaca predložene od strane Državnog veća tužilaca.

- Pre svega, nalazimo da su takve tvrdnje neosnovane i da bi blokada izbora izvesno predstavljala smetnju za normalno funkcionisanje javnotužilačke organizacije, što bi pre svega štetilo interesima građana Republike Srbije - precizira se u saopštenju USTP-a.

Navedeni predlog insinuira nepravilnosti u radu Državnog veća tužilaca i njegovih članova, kako izbornih, tako i onih po funkciji, uključujući Ministra pravde u Vladi Republike Srbije, Republičkog javnog tužioca i Predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, pri čemu je predmetnom predlogu prethodilo više medijskih istupa predstavnika Alumni kluba. U pomenutim nastupima, između ostalog, iznete su tvrdnje da je Veće fingiralo proceduru, te da postoje tajni spiskovi kandidata sačinjeni u nepoznatom krugu ljudi po nepoznatim kriterijumima. Ukoliko zaista postoje dokazi koji inkriminišu članove Državnog veća tužilaca, Udruženje nalazi da se isti moraju odmah dostaviti nadležnim državnim organima, umesto Predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije.

Iz USTP-a napominju da je konkurs sproveden primenom Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017), a koji je prepoznat u polugodišnjim izveštajima EK o pregledu stanja u poglavljima 23 i 24 u 2017. godini kao iskorak ka cilju stvaranja transparentnog sistema za imenovanje zamenika javnih tužilaca i povećanju objektivnosti, transparentnosti i predvidljivosti u karijernom napredovanju.

Stručnost podrazumeva teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca, a osposobljenost veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravnih znanja u rešavanju javnotužilačkih predmeta. Najviši stepen znanja i veština su predloženi kandidati dokazali polaganjem pisanog testa kroz dobijene maksimalne ocene. Taj pisani test, kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj Akademiji, nisu polagali ravnopravno sa navedenim i svim ostalim kandidatima. Njihova stručnost i osposobljenost se pretpostavljala na osnovu ocene dobijene na završnom ispitu na Pravosudnoj akademiji, pri čemu je završni ispit činila simulacija suđenja, a na kojoj simulaciji su u najvećem broju i dobili najvišu ocenu.

Pitanje za javnost je kako najviša ocena na simulaciji bilo kakvog suđenja može da se uporedi sa radom tužilačkih pomoćnika koji svakodnevno, obavljajući svoj posao, aktivno učestvuju u realnim suđenjima i donose odluke u krivičnim predmetima?

- Prilikom odlučivanja, imajte u vidu, da Vas da ne glasate za izbor zamenika javnih tužilaca, poziva udruženje, čiji su članovi u postupku predlaganja bili povlašćeni i koji jedini nisu morali da svoju stručnost i osposobljenost za obavljanje javnotužilačke funkcije testiraju pred Državnim većem tužilaca, dok su svi drugi kandidati o kojima ćete se izjasniti polagali ispit pred Državnim većem tužilaca, koji je obuhvatao kako poznavanje propisa, tako i praktičnu primenu istih u izradi optužnog akta, kao osnove javnotužilačkog posla, te da su ti kandidati dobili najviše ocene stručnosti i osposobljenosti - precizira se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, 09.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija