Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Kazna za nevezivanje pojasa pooštrena sa 5.000 na 10.000 dinara


"Čak 60 odsto vozača poginulo je nekoristeći sigurnosni pojas, i to je očigledan razlog da se za taj prekršaj kazna pooštri sa 5.000 na 10.000 dinara. Ideja je bila da se sankcionišu oni prekršaji koji najviše doprinose nezgodama", rekao je direktor policije Vladimir Rebić govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Rebić je istakao da je istorija povećanja novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju pokazala da one daju izuzetno dobar rezultat, ali kratkoročno samo u prvoj godini.

- Za uspostavljanje jednog dobrog pravnog okvira za generalnu prevenciju mora da se uspostave i druge poluge, a nadam se da će ovaj zakon sada omogućiti da uspostavimo još bolji sistem - naglasio je Rebić.

Kao primer je naveo 2002. i 2009. godinu kada su povećane novčane kazne.

- Godinu dana pre toga stradalo je na putevima 1.275 lica, u godini kada su povećane kazne taj broj je smanjen za gotovo 30 odsto i oko 850 ljudi je poginulo. Takođe i 2009. godine kada su povećane kazne imali smo smanjenje sa 808 na 650 lica. Ideja kod pooštravanja novčanih kazni u ovoj izmeni zakona je bila da sankcionišemo one prekršaje koji najviše doprinose nezgode ili težini posledice - istakao je Rebić.

Za vožnju zaustavnom trakom ili istek važenja dozvole kazne su blaže, a Rebić navodi da je analizom utvrđeno da su to prekršaji koji nemaju direktnu vezu sa bezbednošću saobraćaja, kao i da je odlučeno da se za te prekršaje daju novčane kazne od 5.000 do 10.000, dok se strože kazne očekuju za vozače koji voze sa nečitljivim tablicama. On je naglasio da postoji razlika između prljavih i nečitljih tablica.

Rebić kaže da će i ostale poluge pratiti novi zakon - putevi, auto-škole, tehnički pregledi i slično.

Rebić je ukazao da nikako ne stoji opaska pojedinih narodnih poslanika da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji koncentriše nadležnost u rukama ministra.

- Član 135 je i da sada predviđao izuzetke koji daju mogućnost da se neko lice zaposli van konkursa, to je preuzimanje iz drugog državnog organa, zapošljavanje lica koji su već prošli jedan vid konkursa a to su studenti Kriminalističko-policijske akademije i Centra za osnovnu policijsku obuku gde praktično imamo već prethodno javni konkurs i prijem na radna mesta gde aktom o sistematizaciji već prethodno određeno koja su to radna mesta - objasnio je Rebić.

Ukazao je da je ideja da se omogući zapošljavanje samo na radnim mestima koja su isključivo specijalizovana zbog činjenice da ih na tržištu nema.

Rebić je naglasio da je jedina novina je što je ovim zakonom omogućeno da se bez konkursa prime deca ili supružnici policijskih službenika koji su svoje živote dali ili su ranjeni u obavljanju policijskih poslova.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija