Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA: ROđENJE DETETA PRIJAVLJUJE SE NADLEżNOM MATIčARU RADI UPISA U MATIčNU KNJIGU ROđENIH. ROđENJE DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI DUżNA JE DA PRIJAVI ZDRAVSTVENA USTANOVA NA PROPISANOM OBRASCU. ROđENJE DETETA VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE DUżAN JE DA PRIJAVI OTAC DETETA, A AKO ON NIJE U MOGUćNOSTI DA TO UčINI, DRUGI čLAN DOMAćINSTVA, ODNOSNO LICE U čIJEM STANU JE DETE ROđENO, ILI MAJKA čIM ZA TO BUDE SPOSOBNA, ILI BABICA, ODNOSNO LEKAR KOJI SU PRISUSTVOVALI POROđAJU, A AKO OVIH LICA NEMA ILI NISU U MOGUćNOSTI DA PRIJAVE ROđENJE - LICE KOJE JE SAZNALO ZA ROđENJE


Porođaj van porodilišta postao je svojevrsni trend u poslednje vreme, naročito od kako su se pojavile dule, žene koje pomažu porodiljama tokom donošenja deteta na svet.

Zakonski nije obavezno da se žena porodi u porodilištu, ali mora da ima dokaz, potvrdu o rađanju deteta, jer bi inače postojala mogućnost brojnih zloupotreba, a ni dete ne bi moglo da se upiše u knjigu rođenih.

U novosadskoj Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine kažu da pozitivnim propisima nije određeno da porođaj mora de se izvrši u zdravstvenoj ustanovi.

- Žena može da se porodi i u vanbolničkim uslovima, bilo zadesno, bilo planirano svojom odlukom, a vodeći se interesima svog zdravlja i zdravlja svog deteta. Ono što je propisano Zakonom o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 145/2014) jeste obaveza da se svako rođenje deteta prijavi nadležnom matičaru radi upisa u Matičnu knjigu rođenih. Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno na propisanom obrascu. Rođenje deteta van zdravstvene ustanove dužan je da prijavi otac deteta, a ako on nije u mogućnosti da to učini, drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dete rođeno ili majka čim za to bude sposobna, ako ovih lica nema ili ako nisu u mogućnosti da prijave rođenje, lice koje je saznalo za rođenje – objašnjavaju zakonsku regulativu rađanja i postupak prijave rođenog deteta u Kliničkom centru Vojvodine. - Ako su rođenju deteta van zdravstvene ustanove prisustvovali lekar, odnosno babica, prijavu rođenja na propisanom obrascu izdaju lekar, odnosno babica koja je prisustvovala porođaju.

Upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo dr Dragan Stajić kaže da kada se žena porodi van bolnice, te nakon toga dođe do porodilišta, dužnost lekara, sestara i ostalog osoblja Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine jeste da pregledaju i ženu i dete, nakon čega se pacijentkinja smešta na odeljenje sa bebom.

Neki lekari smatraju da je porođaj kod kuće i uz prisustvo dule potencijalno opasan, jer ove žene nisu lekari, niti hirurzi i nemaju ni znanje ni opremu za slučaj komplikacija. Pri tome, neke zemlje koji su uvele praksu porađanja uz dule, od toga odustaju, iz prostog razloga što se povećala smrtnost novorođenčadi.

Lekari napominju da problem u slučajevima ovakvih porođaja može da bude i dokazivanje materinstva, jer ne može neko da rodi dete, a da za to nema dokaz. Mora da postoji svedočenje ili potvrda koju izdaje medicinsko lice koje prisustvuje porođaju, odnosno potrebno je da se nakon porođaja obavi pregled i majke i deteta. Ukoliko nema dokaza, a žena odbije pregled, ne može da se dokaže i da je zaista rodila to dete.

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 145/2014)

Član 46

Rođenje deteta prijavljuje se nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Član 47

Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova na propisanom obrascu.

Rođenje deteta van zdravstvene ustanove dužan je da prijavi otac deteta, a ako on nije u mogućnosti da to učini, drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dete rođeno, ili majka čim za to bude sposobna, ili babica, odnosno lekar koji su prisustvovali porođaju, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da prijave rođenje - lice koje je saznalo za rođenje. 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Petrović, 10.02.2016.
Redakcija