Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU: Nacrtom zakona predviđeno je da sanitarni nadzor i unutrašnji nadzor nad zakonitim, efikasnim, blagovremenim i stručnim obavljanjem poverenih poslova nad imaocima javnih ovlašćenja obavlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Uvedeno je načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu


Rešenja iz važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) zastarela su, po sadržini i obimu ne mogu više da odgovore svim izazovima i potrebama savremenog inspekcijskog nadzora jer su doneta u uslovima bitno drugačijih ekonomsko-finansijskih, društvenih i političkih okolnosti i bitno drugačijeg pravnog sistema, saopštili su predstavnici Ministarstva zdravlja na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sanitarnom nadzoru.

Kako je od donošenja važećeg Zakona proteklo više od 10 godina i pošto su se u proteklom periodu značajno promenili stručni i naučni stavovi, organizacioni oblici privrednih subjekata i preduzetnika, javila se potreba za njegovim osavremenjivanjem.

Kao bitni razlozi za donošenje novog Zakona o sanitarnom nadzoru navedene su potrebe za usklađivanjem sa:

Ciljevi koji se postižu Nacrtom zakona su uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog nadzora i primena jedinstvenih procedura i stručno – metodoloških uputstava na celoj teritoriji Republike Srbije imajući u vidu da su poslovi sanitarnog nadzora poslovi od opšteg interesa Republike.

Kako su poslovi sanitarnog nadzora nedeljivi i u korelaciji sa sanitarnim nadzorom na graničnim područjima i mestima carinjenja, potrebno je obezbediti integrisani sanitarni nadzor na teritoriji cele Republike, zatim sprovođenje jedinstvenog stručno – metodološkog inspekcijskog nadzora i sprovođenje jedinstvenog plana edukacija i usavršavanja i kontrolu zakonitosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora.

Nacrtom zakona predviđeno je da sanitarni nadzor i unutrašnji nadzor nad zakonitim, efikasnim, blagovremenim i stručnim obavljanjem poverenih poslova nad imaocima javnih ovlašćenja obavlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Uvedeno je načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 10.01.2017.
Naslov: Redakcija