Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI: Predlog zakona sadrži isključivo norme koje određuju radno-pravni status pripadnika BIA - zasnivanje radnog odnosa, zvanja, napredovanje i privremeno i trajno raspoređivanje na radna mesta


Članovi skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti su, na sednici od 8. decembra 2017. godine, razmotrili u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona obrazložio je savetnik direktora Bezbednosno-informativne agencije Miroslav Panić, koji je naveo da ovaj Predlog zakona sadrži isključivo norme koje određuju radno-pravni status pripadnika BIA. Osnov za donošenje je taj što je, prema članu 20. trenutno važećeg Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014 - odluka US i 66/2014), radno-pravni status pripadnika BIA uređen Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016). Nakon donošenja novog Zakona o policiji bilo je potrebno doneti izmene Zakona o BIA, jer je ona nacionalna služba, čiji se delokrug rada razlikuje od delokruga rada pripadnika policije, istakao je Panić.

On je dodao i da se ovim izmenama i dopunama regulišu prava i obaveze pripadnika BIA, a osnovne izmene se odnose pre svega na zasnivanje radnog odnosa, zvanja, napredovanje i privremeno i trajno raspoređivanje na radna mesta. Organizacija BIA je specifična u odnosu na druge organe, pa tako zahteva i definisanje specifičnih normi, zaključio je Panić.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su u načelu Predlog zakona.

ZAKON O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014 - odluka US i 66/2014)

V PRIPADNICI AGENCIJE

Član 20

Na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa na pripadnike Agencije primenjuju se propisi koji važe za radnike ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Pripadnici Agencije ne mogu biti članovi političkih stranaka.

Pripadnici Agencije nemaju pravo na sindikalno organizovanje niti pravo na štrajk.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 08.12.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija