Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZBOR SUDIJA U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI: Za 202 slobodna sudijska mesta u osnovnim i prekršajnim sudovima pisani ispit su polagala 1.072 kandidata, od kojih je čak 847 dobilo najvišu ocenu – peticu


Na ispit za sudije osnovnih i prekršajnih sudova izašlo je ukupno 1.072 kandidata, a najvišu ocenu na pisanom testu – peticu, dobilo je 847, dok je slobodnih sudijskih mesta samo 202. Visoki savet sudstva (VSS) objavio je da će razgovori sa kandidatima biti održani od 27. avgusta, po rasporedu koji će naknadno biti saopšten.

Upravo su završeni razgovori sa kandidatima za sudije viših, privrednih i apelacionih sudova, kao i za Upravni sud. Oni su pisani test radili u maju, u prostorijama nekadašnje Skupštine Srbije u Ulici kralja Milana, a sada posle usmenog razgovora ostaje da sačekaju odluku VSS-a.

Najviše prijavljenih bilo je za osnovne i prekršajne sudove, pa je zato i pisani test za njih organizovan 13. i 14. juna u hali dva Beogradskog sajma.

To je bilo prvi put da se ispit za buduće sudije održava pod kupolom sajma, jer do sada nije bilo ovako masovnog konkursa u pravosuđu.

Za ispit je bilo prijavljeno 1.374 kandidata, ali je očigledno više od tri stotine u međuvremenu odustalo.

Komisija VSS-a na svom internet sajtu objavila je liste kandidata za prekršajne i osnovne sudove, sa ocenama. Od 353 kandidata za sudije prekršajnih sudova, njih 235 je dobilo najvišu ocenu – peticu, na pisanom testu i pisanom zadatku, a konkurs je raspisan za samo 57 sudijskih mesta u 28 prekršajnih sudova. Od 719 kandidata za sudije osnovnih sudova, peticu je dobilo njih 612. Četvorkama je ocenjeno 95 kandidata, a 12 je dobilo trojke.

U osnovnim sudovima slobodno je 145 sudijskih mesta, pa će VSS imati težak zadatak budući da je četiri puta više kandidata uradilo test sa najvišom ocenom.

Među kandidatima je najviše sudijskih pomoćnika, ali je značajan broj i advokata i pravnika iz državne uprave, javnih preduzeća, lokalne uprave, banaka, privrede…

Novi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018) uveo je pisani test i pisani zadatak. Time je promenjena procedura ocenjivanja kandidata. Oni neće, kao ranije, dobijati ocenu na osnovu usmenog razgovora sa članovima komisije, već samo na osnovu pisanog testa i pisanog zadatka, koji se sastoji u izradi izreke sudske odluke. Konačna ocena kandidata se formira na osnovu rezultata pisanog testa i izrade odluke.

Kandidati za osnovne sudove bili su na ispitu podeljeni u dve grupe – oni koji polažu ispit iz građanske materije (471) i oni koji polažu ispit iz krivične materije (248). Zanimljivo je da su gotovo svi "krivičari" dobili petice, osim dva kandidata koja su dobila četvorke.

Kako će VSS od svih kandidata sa najvišom ocenom izabrati baš one koji će do kraja ove godine stupiti na dužnost sudije, ostaje da se vidi. Razgovor sa kandidatima se ne ocenjuje, pa se pretpostavlja da će se u obzir uzeti dosadašnje radno iskustvo i rezultati rada.

VSS je u februaru ove godine raspisao najveći konkurs do sada – za 307 sudija u 110 sudova. Prijavilo se ukupno 1.870 kandidata – po šest za jedno sudijsko mesto.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) analiziralo je rezultate pisanog testa za sudije koji se prvi put biraju i utvrdilo da je 90 odsto kandidata položilo ispit sa najvišom ocenom.

Kvalitet, predanost i dugogodišnja praksa sudijskih pomoćnika je pokazatelj velikog broja najviših ocena i pored činjenice da su test i zadatak bili izuzetno zahtevni. Tokom dugogodišnjeg radnog staža, sudijski pomoćnici stekli su neprocenjivo znanje i iskustvo koje je glorifikovano na ispitu na kome su pokazali maksimalnu osposobljenost za obavljanje sudijske funkcije – navodi se u saopštenju koje je potpisala Jelena Dunjić, predsednik Upravnog odbora USTP.

Sudijski pomoćnici ponovo su morali da dokažu svoje znanje i umeće i opravdali su poverenje koje im je ukazano obavljanjem poslova u svim, pa i najvišim sudskim instancama, imajući u vidu da veliki deo posla, sa čime se slažu i sudije, upravo obavljaju sudijski pomoćnici, naglašava Jelena Dunjić.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 08.07.2018.
Naslov: Redakcija