Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: UKOLIKO MEđUNARODNIM UGOVOROM O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA NIJE DRUKčIJE UREđENO, POREZ NA DOBIT PO ODBITKU PO STOPI OD 20% OBRAčUNAVA SE I PLAćA NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADA OD USLUGA KOJE SE PRUżAJU ILI KORISTE, ODNOSNO KOJE ćE BITI PRUżENE ILI KORIšćENE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE


Od 1. marta 2016. godine domaće firme koje angažuju strane kompanije da im pružaju određene usluge u Srbiji na iznos koji plaćaju svom partneru moraju da plate državi porez od 20 odsto.

Novi nameti su posledica Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) koji je u Narodnoj skupštini Republike Srbije izglasan u decembru 2015. godine, a počeo je da se primenjuje od 1. marta 2016. godine. Posle tog datuma, kada pravno lice iz inostranstva pruža neku uslugu pravnom licu iz Srbije na teritoriji naše zemlje, to domaće pravno lice dužno je da obračuna i plati porez od 20 odsto. Pod pravnim licem se podrazumeva i svaki preduzetnik koji vodi knjige. Reč je različitim uslugama, kao što su konsultantske, usluge posredovanja, popravke mašina, prevoz...

Na svu sreću, domaće firme mogu legalno da izbegnu plaćanje ovog poreza ako je njihov partner iz zemlje sa kojom Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Naša država je takve ugovore potpisala sa 55 zemalja, što u konkretnoj situaciji znači da nema plaćanja poreza od 20 odsto ili se plaća 10 odsto, u zavisnosti kakvi su detalji ovih međudržavnih sporazuma. Ali smanjenje ili oslobađanje od poreza ne ide tako lako. Domaćim firmama potrebna je potvrda da njihov partner posluje u zemlji sa kojom Srbija ima ovakav sporazum.

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" kompanije Paragraf, kaže da je razlog za proširenje predmeta oporezivanja verovatno taj da bi se povećali prihodi države, ali i da bi se uskladili sa okolnim zemljama, koje imaju sličan način oporezivanja. Izvesno je, dodaje, da će biti povećan trošak privrede jer na sve moraju da plate i 20 odsto, ako nema ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom iz koje dolazi njihov partner.

Ako ugovora ima i ako ne predviđa porez, onda će naše firme samo morati da pribave potvrdu o rezidentnosti stranog partnera koji im je pružio uslugu.

- Da ne bi platile porez, naše firme moraće da pribave tu potvrdu, što je opterećujuće, usporava poslovanje, a i njeno pribavljanje će koštati stranog partnera. I posredno i neposredno povećava se trošak privrede - tvrdi Milanović.

Na pitanje koji je razlog da država uvede novi porez, Miloje Banković, poreski konsultant, odgovara da ih može biti više.

- Da se stranci nateraju da rade ovde, odnosno da osnuju firmu u Srbiji, da se uskladimo sa pravilima koja važe u EU ili da se domaće firme nateraju da angažuju srpska preduzeća, a ne strana. Izvesno je da se povećava poresko opterećenje domaće privrede - smatra on.

Izvor: Vebsajt Kurir, 10.05.2016.
Naslov: Redakcija