Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Vlasnici ili korisnici motocikala registraciju mogu dobiti na period koji ne može biti kraći od jednog meseca, a vozači su dužni da vrate registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice


Vozači sa probnom dozvolom prema novim propisima ne mogu voziti automobil jači od 80 kilovati, ukoliko nisu u pratnji sa osobom koja poseduje vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.

Ovo jedna od izmena u cilju bolje bezbednosti u saobraćaju, a kandidate je sa druge strane obradovalo to, što će umesto 12, teorijski ispit od sledeće godine važiti 18 meseci, što im pruža više mogućnosti za dobijanje vozačke dozvole.

Takođe prema novim odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US i 24/2018)definisane su minimalna i maksimalna cena obuke, ali podzakonskim aktima još treba da bude preciziran tačan iznos.

Vozači motocikala u Srbiji moći će da registruju svoje dvotočkaše ako to žele, samo na mesec dana godišnje, novina je u Zakonu.

Izmena u zakonu je omogućila da vlasnici ili korisnici motocikala registraciju dobiju na period koji ne može biti kraći od jednog meseca, a vozači su dužni da vrate registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice.

"Bajkeri" su se do sada žalili da plaćaju registraciju za celu godinu, a voze motore svega nekoliko meseci godišnje, najviše u letnjim mesecima.

Kako kažu u MUP-u, novina se odnosi na vozila od istorijskog značaja (oldtajmere), motorna i priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju, kao što su pčelarska vozila, mopedi, motocikli, laki i teški četvorocikli...

Na pitanje kada se može očekivati da ova novina zaživi, kažu da će "primena navedenih odredaba početi nakon neophodnih izmena u softveru za registraciju vozila".

Troškovi koji se plaćaju prilikom registracije vozila, navode, zavisiće od vrste registracije kao i vozila.

"Za motocikle i teške tricikle, prilikom upisa vozila u jedinstveni registar kao i prilikom produženja registracije vozila, pored ostalih naknada, plaća se porez na upotrebu motornih vozila za period od jedne godine u iznosima propisanim Zakonom o porezima na upotrebu, držanje, i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn. i 119/2017 - usklađeni din. izn.)", kažu u MUP.

Napominju da se prilikom upisa u jedinstveni registar i produženje registracije za motocikle plaća komunalna taksa za držanje vozila čiju visinu propisuju opštine u Srbiji svojim odlukama i to na period od godinu dana.

Za mopede, lake tricikle, lake četvorocikle i otvorene teške četvorocikle, prilikom upisa u jedinstveni registar vozila i produženja registracije, kažu, ne plaća se porez na upotrebu motornih vozila i komunalna taksa za držanje vozila.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2018.
Naslov: Redakcija