Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Tokom prve godine primene Zakona sudovi izrekli više od 300 pravnosnažnih presuda


Srbija je nedvosmisleno posvećena borbi protiv visoke korupcije, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je istakla da su tokom prve godine primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon)sudovi izrekli više od 300 pravnosnažnih presuda.

Među licima protiv kojih se vode postupci nalaze i sudije, direktori javnih preduzeća, javnih ustanova, kao i pomoćnici ministara.

U martu 2018. godine formirana su četiri regionalna centra za borbu protiv korupcije, ocenivši da je prva godina primene novih zakonskih rešenja dala dobre rezultate.

Tužilaštvo za organizovani kriminal ostvarilo je odličan učinak kada je u pitanju sprečavanje pranja novca i blisko je sarađivalo na tim predmetima sa državama EU, poput Italije.

Kuburović je ukazala na to da je Vlada izdvojila značajna sredstva za jačanje kapaciteta sudova i tužilaštava kroz povećanje broja sudija i tužilaca, ali i zaposlenih u posebnim odeljenjima za procesuiranje krivičnih dela sa koruptivnim elementom, kao i kroz unapređenje e-Pravosuđa, koje skraćuje procedure i razmenu potrebnih podataka.

Ministarstvo je objavilo i Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji se najavljuje duže od 15 godina.

Pored navedenog usvojen je i Zakon o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), čija primena počinje ove godine, dok se na javnoj raspravi do nedavno nalazio i Nacrt zakona o sprečavanju korupcije (novi naziv za Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije).

Ministarka je ukazala na to da se nacrtom tog zakona jača nezavisnost Agencije za borbu protiv korupcije i šire njene nadležnosti, kao i da se uspostavlja transparentniji način izbora direktora i članova Odbora Agencije.

Dosledna borba protiv korupcije veoma je važna ne samo sa aspekta pravosuđa i vladavine prava, već i kada je u pitanju uticaj korupcije na ekonomiju i privredu jedne zemlje.

Izvor: Vebsajt Vlade, 06.03.2019.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija