Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA: DO JANUARA 2017. GODINE O BROJU SUDSKOG OSOBLJA I NAčINU NJIHOVOG FINANSIRANJA ćE ODLUčIVATI MINISTARSTVO PRAVDE, NAKON čEGA TA NADLEżNOST PRELAZI NA VISOKI SAVET SUDSTVA


Narodna skupština Republike Srbije u okviru Četvrtog vanrednog zasedanja razmatra i Predlog zakona o izmenama zakona o uređenju sudova.

Obrazlažući Predlog zakona poslanicima, ministar pravde Nikola Selaković, objasnio je da se produžava rok da Visoki savet sudstva preuzme nadležnosti koji se odnose na poslove pravosudne uprave, ovlašćenja za donošenje akta kojim se uređuje unutrašnje uređenje i rad suda, nadzor nad primenom tog akta, nadležnosti vezanih za predlaganje i obim neophodnih budžetskih sredstava, nadzor nad raspodelom tih sredstava, preuzimanje arhive kao i zaposlenih u Ministarstvu koji sada obavljaju poslove koji se preuzimaju.

Prvobitno je rok bio 1. jun 2016. godine, a Predlogom zakona on se pomera na 1. januar 2017. godine. Do pomeranja roka, prema objašnjenju ministra, dolazi kako bi se obezbedili svi uslovi za rad Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija