Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE: POVERENIK NAVODI DA PRAVILNIK KAO OSNOV OBRADE PODATAKA O LIčNOSTI INżENJERA NIJE U SKLADU SA USTAVOM RS. STOGA NI OBRADA PODATAKA KOJA BI PODRAZUMEVALA OBJAVLJIVANJE POJEDINIH PODATAKA O LIčNOSTI NA INTERNET STRANICI KOMORE NE BI MOGLA DA BUDE USTAVNA, TE SAMIM TIM NI ZAKONITA


Inženjerska komora Srbije obratila se Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u cilju pravilne primene Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015 - dalje: Pravilnik), sa aspekta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

Naime, odredba člana 5. stav. 1. navedenog Pravilnika propisuje da se podaci Registra kao jedinstvene, centralizovane i javne elektronske baze podataka, koji vodi Inženjerska komora Srbije, objavljuju na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije.

Stavom 2. ovog člana propisano je da se pristup podacima iz Registra obezbeđuje na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije, a da se podaci koji se objavljuju smatraju javnim, u skladu sa Zakonom.

Odredbama člana 3. Pravilnika propisan je obrazac obaveštenja o angažovanju člana Komore, odnosno propisani su polaci koje obaveštenje o angažovanju mora da sadrži.

Naime, st. 1 i 2. člana 3. propisuju da obaveštenje o angažovanju sadrži: lične podatke o članu Inženjerske komore Srbije, i to: ime, srednje slovo i prezime, broj licence, prebivalište i/ili boravište i adresu, broj telefona ili drugi kontakt, školsku spremu i zvanje; zanimanje, posao ili delatnost koji obavlja u trenutku obavljanja aktivnosti u oblasti planiranja i izgradnje; naziv dokumenta kojim je rukovodio, odnosno koji je potvrdio, vreme i mesto izrade dokumenta, odnosno aktivnosti i vreme obavljanja aktivnosti u oblasti planiranja i izgradnje, podatke o naručiocu, odnosno investitoru i finansijeru, podatke o pokrenutim i završenim postupcima za utvrđivanje odgovornosti u sudovima časti Inženjerske komore Srbije, odnosno u sudovima u Republici Srbiji ili sudovima u inostranstvu.

Poverenik je povodom toga Inženjerskoj komori Srbije dostavio akt u kojem je pored ostalog, konstatovao da "predmetni Pravilnik kao osnov obrade podataka o ličnosti inženjera Inženjerske komore Srbije nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). Stoga ni obrada podataka koja bi podrazumevala objavljivanje pojedinih podataka o ličnosti na internet stranici Komore ne bi mogla da bude ustavna, te samim tim ni zakonita."

Saglasno navedenom, Inženjerska komora Srbije je ovaj akt Poverenika dostavila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predložila preispitivanje ovog Pravilnika.

Dopis Povereniku možete pogledati ovde.

Mišljenje Poverenika možete pogledati ovde.

Dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete pogledati ovde.

Vaše sugestije u vezi Pravilnika možete dostaviti na sledeću e-mail adresu: registarpredlozi@ingkomora.rs.

Izvor: Vebsajt Inženjerska komora Srbije, 08.02.2016.
Naslov: Redakcija